Cum puteti accesa in 2016 fonduri europene pentru tinerii fermieri prin PNDR. Ce contine noul Ghid al solicitantului

Facebook
Twitter

Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat recent varianta finala a Ghidului solicitantului pentru submasura 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. Proiectele de finantare cu fonduri europene nerambursabile pot fi depuse online incepand de joi, 28 aprilie 2016, potrivit unui anunt al ministrului Agriculturii.

Va prezentam in cadrul acestui articol cele mai noi prevederi legale pentru accesarea banilor europeni in cadrul submasurii 6.1, conform variantei finale a Ghidului solicitantului.

Solicitantii eligibili pentru submasura 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”:

Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;

Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.

Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tanar fermier” inseamna o persoana cu varsta de pana la 40 de ani la momentul depunerii Cererii de Finantare, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii.

Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO;
 • Exploatatia este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
 • Exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA;

Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primarie in Registrul Agricol, la APIA in Registrul Unic de Identificare si la ANSVSA in Registrul Exploatatiilor – dupa caz, inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Categoriile de solicitanti eligibili in cadrul submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, in functie de forma de organizare sunt:

 • persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • asociat unic si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic /asociat majoritar si administrator) poate primi sprijin prin aceasta submasura.

In cadrul unei familii, doar unul din membri (sot-sotie) poate sa beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul Masurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri, fie prin intermediul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. De asemenea, in situatia preluarii exploatatiei de la sot /sotie nu se acorda punctaj la selectie pentru preluare integrala. Aceste conditii vor fi verificate si in cadrul Cererilor de Finantare depuse prin intermediul unui Grup de Actiune Locala. Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si valabile la momentul depunerii Cererii de Finantare.

Pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului solicitantul trebuie sa mentina cel putin incadrarea in dimensiunea SO a exploatatiei agricole, pentru care proiectul este selectat si aprobat, fara a reduce dimensiunea SO sub limita cu care exploatatia a accesat sprijin. In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/ societatii.

Indiferent de forma de organizare, solicitantii trebuie sa respecte incadrarea in categoria microintreprinderi sau intreprinderi mici:

 • microintreprinderi – care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
 • intreprinderi mici – care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei

Infiintarea unei noi intreprinderi, trebuie sa mentina conditia privind microintreprinderile /intreprinderile mici – tinand cont de intreprinderi partenere /legate, numar de salariati, cifra de afaceri. Se va verifica, inclusiv, conditia de intreprinderi partenere sau legate pentru incadrarea in categoria de microintreprindere sau intreprindere mica. Vor fi eligibili solicitantii care desfasoara activitate agricola numai prin intermediul formei de organizare in numele careia solicita sprijinul, respectand totodata statutul de microintreprindere /intreprindere mica.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:

 • sa fie persoana fizica autorizata/ intreprindere familiala/individuala sau persoana juridica romana;
 • sa actioneze in nume propriu.

Tanarul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie sa detina actiuni in alte societati care desfasoara activitati agricole.

Este permisa accesarea submasurilor non-agricole 6.2 si 6.4 in acelasi timp cu submasura 6.1, dar prin Cereri de Finantare diferite.

Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de administrare cu drepturi depline in calitate de sefi/ manageri ai unei exploatatii agricole, pentru prima data. Transferul exploatatiei se realizeaza prin intermediul documentelor de proprietate si/sau arenda si/ sau concesionare. Exploatatia agricola cu dimensiunea cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO produce in principal produse agricole vegetale si/sau animale (materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor.

Instalarea tanarului fermier se desfasoara in urmatoarele etape:

Etapa I:

Inregistrarea tanarului fermier (care urmeaza sa se instaleze) la Oficiul Registrului Comertului ca microintreprindere /intreprindere mica, avand pentru prima data obiect de activitate in domeniul agricol, cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de Finantare (intre timp, fermierul pregateste Planul de Afaceri, organizeaza activitatile administrative, achizitioneaza bunuri pentru noua intreprindere, etc.), iar inscrierea la APIA si /sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA /DSVSA a exploatatiei detinute sub entitatea economica prin care solicita sprijin, se face in acelasi termen de maximum 24 de luni. Aceasta etapa trebuie sa fie incheiata inaintea depunerii Cererii de Finantare pentru aceasta submasura.

Etapa II:

Depunerea si inregistrarea Cererii de Finantare insotita de Planul de Afaceri si documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materiala cu activele detinute la momentul depunerii Cererii de Finantare), precum si documentele anexa;

 • implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata.

Etapa III:

Instalarea tanarului fermier este considerata finalizata la momentul implementarii corecte a Planului de Afaceri (adica la acordarea celei de-a doua transe de plata). Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii.

Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tanarul fermier trebuie sa se afle in proces de instalare intr-o exploatatie agricola care are dimensiunea de minimum 12.000 SO (dimensiune minima atinsa la momentul depunerii Cererii de Finantare si nu constituie creare de conditii artificiale consolidarea exploatatiei inainte de depunerea Cererii de Finantare), iar inregistrarea pentru prima data a microintreprinderii/ intreprinderii mici, sau pentru prima data a unui cod CAEN agricol in cadrul intreprinderii deja existente prin care solicita sprijin, trebuie sa aiba loc cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de Finantare la AFIR;

Calculul SO se realizeaza pe baza coeficientilor din Cererea de Finantare, conform tabelului de SO, anexat la Ghidul Solicitantului.

Conditia de 24 de luni se aplica si pentru inscrierea, pentru prima data, la APIA si/ sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/ DSVSA a exploatatiei agricole detinute de fermier, sub calitatea de microintreprindere/ intreprindere mica, si se aplica tuturor exploatatiilor, indiferent daca ating, sau nu, dimensiunea minima eligibila la momentul inregistrarii. Indeplinirea conditiei de eligibilitate privind dimensiunea minima a exploatatiei se aplica la momentul depunerii Cererii de Finantare.

Prin urmare, tinerii care solicita finantare prin intermediul microintreprinderii/ intreprinderii mici infiintate cu mai mult de 24 de luni inaintea depunerii Cererii de Finantare, sunt eligibili cu conditia sa nu fi inscris niciodata o exploatatie agricola la APIA si/ sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/ DSVSA si sa nu fi avut niciodata inregistrat un cod CAEN cu profil agricol, decat in intervalul de maximum 24 de luni, inaintea depunerii Cererii de Finantare, in care este obligatorie inregistrarea codului CAEN agricol si inscrierea exploatatiei agricole la APIA si/ sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/ DSVSA.

O exploatatie agricola sau un tanar fermier, NU pot primi sprijin prin aceasta submasura decat o singura data. NU este permisa preluarea de exploatatii agricole care au primit sprijin prin intermediul Masurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, prin intermediul submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR 2014-2020;

Pentru evitarea crearii de conditii artificiale, verificarea se face atat pentru tanarul fermier cat si pentru cedenti. NU este admisa faramitarea exploatatiilor agricole, in scopul crearii in mod artificial de conditii necesare pentru a beneficia de sprijin (mai multe detalii privind intelegerea conditiilor artificiale, puteti regasi in Anexa nr. 16 Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale in accesarea PNDR 2014-2020).

Se va verifica, incepand cu momentul inregistrarii tanarului fermier, istoricul exploatatiei preluate pentru evitarea fractionarii exploatatiilor cu dimensiunea mai mare de 50.000 SO in vederea accesarii fondurilor FEADR.

Pentru studentii care doresc sa acceseze sprijin prin intermediul sM 6.1, in situatia in care sediul facultatii la care sunt inscrisi nu se afa in cel mai apropiat UAT fata de UAT-ul in care este inregistrata exploatatia agricola, acestia sunt eligibili numai daca urmeaza modul de invatamant cu frecventa redusa (fara frecventa/ prin corespondenta).

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici;
 • detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO (valoare productie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de Finantare);
 • detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre conditiile care vor fi dezvoltate in sectiunea dedicata formarii profesionale la prezentul Ghid;
 • prezinta un Plan de Afaceri viabil pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole pentru care solicita sprijin prin intermediul acestei submasuri;
 • beneficiarul isi va stabili domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata, in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pana la momentul demararii implementarii Planului de Afaceri, aceasta fiind o preconditie a gestionarii eficiente a Planului de Afaceri – in cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de Finantare;
 • implementarea (demararea) Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013) in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii
 • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri);
 • in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor si conditia referitoare la existenta platformei de gunoi de grajd nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de Finantare, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu si a legislatiei aplicabile (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri) sau adaptari ale platformelor deja existente. Se va consulta in acest sens, Anexa 8 la Ghid – „Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole” si „Calculator – Cod Bune Practici Agricole”. In cazul in care exploatatia detine amenajari privind gestionarea gunoiului de grajd, conforma cu cerintele de mediu si cele aferente Anexei 8 la Ghid, in Planul de Afaceri se va descrie platforma si conformitatea acesteia cu cerintele normelor de mediu si daca este cazul, se vor atasa documente justificative.
 • in cazul infiintarii/ adaptarii platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta: prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pregatirea profesionala a tanarului fermier

Sunt eligibili solicitantii care au varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare si au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea, si sa detina competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 • studii medii/ superioare in domeniul agricol/ veterinar/ economie agrara sau
 • competente in domeniul agricol11 /veterinar/ economie agrara dobandite prin participarea la programe de instruire/initiere/ specializare care nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC si presupune un numar de ore sub numarul de ore aferent Nivelului I de calificare profesionala sau
 • recunoasterea de catre un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale autorizat ANC a competentelor dobandite ca urmare a experientei profesionale;
 • angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de:

 • 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 SO si 50.000 SO
 • 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 SO si 29.999 SO

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la incheierea Deciziei de Finantare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de Afaceri, fara a depasi trei ani (cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la incheierea Contractului de Finantare.

In conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/ 2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat in mod artificial12 conditiile necesare pentru a beneficia de finantare in cadrul masurilor PNDR 2014-2020. In cazul constatarii unor astfel de situatii, in orice etapa de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil si se procedeaza la recuperarea sprijinului financiar, daca s-au efectuat plati.

Intregul Ghid al solicitantului aferent submasurii 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” il puteti gasi pe site-ul AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE