Cum puteti accesa fonduri europene pentru procesarea produselor pomicole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pentru a vinde la un pret mai avantajos este necesar, in cele mai multe cazuri, sa oferim un plus valoare produselor noastre. Procesarea fructelor este deseori un element extrem de important in construirea unei ferme profitabile.

Pentru acest lucru, agricultorii au posibilitatea sa acceseze fonduri europene prin PNDR pentru construirea unei unitati de procesare. Iata ce conditii trebuie sa indepliniti:

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/operatiunile eligibile prevazute prin submasura:

– (1) Investitii in active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru: infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol mentionata in Anexa I de la TFUE; infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare; producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in unitatea proprie; actiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care contin doar actiuni de marketing);

– (2) Investitii in active necorporale pentru: organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului; achizitionarea de tehnologii (know-how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului, achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.

Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice.

Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare (prezentata in sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative).

Investitia trebuie facuta doar in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta STP, exceptând procesarea capsunilor.

Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale si europene privind normele de siguranta alimentara, sanatate publica si sanitar veterinare (prezente in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative);

Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare (prezentata in capitolul 8.1 al PNDR).

Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I si non-Anexa I.

Investitiile destinate obtinerii bauturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se incadreaza in definitia microintreprinderilor conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si/sau in definitia formelor asociative (grupuri de producatori si cooperative)

Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Sprijinul nerambursabil se va acorda dupa cum urmeaza:

  • Intreprinderi micro si mici – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi: 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care acopera tot lantul alimentar; 900.000 euro pentru investitiile care acopera tot lantul alimentar (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare);
  • Intreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi: 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat; 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc total un lant alimentar integrat (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare).
  • Intreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi: 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat; 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat;

Reamintim ca este necesar sa fie respectate prevederile de mai sus, in acest sens, nu este permis ca materia prima colectata in vederea procesarii sa provina din flora spontana. De exemplu: afinele, murele, coacazele, nucile, alunele, etc., recoltate din paduri de amestec si plantatii abandonate (ce nu pot fi incadrate in categoria produselor agricole propriu-zise) nu pot constitui materie prima destinata procesarii in cadrul acestei submasuri”.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE