Cum puteti accesa fonduri europene pentru procesare

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Tot mai multi fermieri isi doresc sa aiba capacitatea de a nu mai vinde materie prima ci de a crea produse cu valoare adaugata. Pentru acest lucru, agricultorii pot accesa fonduri europene prin intermediul Submasurii 4.2a – Investitii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol, din cadrul PNDR.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este acorda pentru investitii corporale si necorporale in cadrul intreprinderilor de prelucrare si comercializare a fructelor si marketingul produselor din fructe.

Beneficiarii care pot solicita sprijin nerambursabil prin aceasta submasura sunt: Intreprinderile micro, mici, mijlocii si mari, definite conform legislatiei nationale in vigoare; Cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

Pentru dovedirea indeplinirii conditiilor specifice proiectului dumneavoastra este necesar sa prezentati in cadrul Studiului de fezabilitate toate informatiile concludente in acest sens, iar documentele justificative vor sustine aceste informatii.

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/operatiunile eligibile

Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice

Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinantarii investitiei.

Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare (prezentata in sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative).

Investitia trebuie facuta doar in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta STP, exceptând procesarea capsunilor si a speciilor cultivate in sere si solarii.

Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale si europene privind normele de siguranta alimentara, sanatate publica si sanitar veterinare (prezente in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative);

Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare (prezentata in capitolul 8.1 al PNDR).

Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I si non-Anexa I.

Investitiile destinate obtinerii bauturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se incadreaza in definitia microintreprinderilor conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si/sau in definitia formelor asociative (grupuri de producatori si cooperative).

Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Sprijinul nerambursabil se va acorda dupa cum urmeaza:

Intreprinderi micro si mici – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi: 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care acopera tot lantul alimentar; 900.000 euro pentru investitiile care acopera tot lantul alimentar (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare);

Intreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi: 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat; 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc total un lant alimentar integrat (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare).

Intreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi: 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat; 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in urmatorul caz: Operatiuni sprijinite in cadrul PEI.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE