Cum poți lua 900 de milioane de lei de la stat ca să îți dezvolți afacerea

Facebook
Twitter

Ministerul Finanţelor Publice anunţă deschiderea a două noi sesiune de înregistrare a cererilor pentru obținerea de sprijin, în baza a două scheme de ajutor.

Astfel, în perioada 02-27.02.2015, se vor putea depune Cererile de acord pentru finanţare în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Bugetul total alocat sesiunii este de 450 milioane lei, de această sumă urmând să beneficieze firmele care înființează noi locuri de muncă. Este vorba despre acordarea unui ajutor de stat de maxim 50% din costurile salariale totale ale companiilor care creează minim 10 noi locuri de muncă.

În cadrul primei sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza acestei scheme de ajutor de stat, derulată în perioada 22.09 – 28.11.2014, s-au înregistrat doar 49 de cereri în valoare de 207,9 milioane lei, din care 30 de întreprinderi, ce vor crea 3.724 noi locuri de muncă, au fost selectate pentru etapa a doua de evaluare.

Totodată, Ministerul Finanţelor Publice anunţă continuarea sesiunii de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, bugetul total alocat fiind de 450 milioane lei.

Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea Ministerului Finanţelor Publice. Întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice o cerere-tip de acord pentru finanţare, însoţită de următoarele documente justificative:

  1. certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, în care să se menţioneze cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii şi data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia;
  2. situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz;
  3. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;
  4. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;
  5. planul de investiţii aferent investiţiei iniţiale pentru care se solicită finanţarea;
  6. planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiţiei iniţiale şi eficienţa economică a întreprinderii;
  7. împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;
  8. act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;
  9. opis cu documentele transmise.

Planul de investiţii aferent investiţiei iniţiale pentru care se solicită finanţarea și planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiţiei iniţiale şi eficienţa economică a întreprinderii se transmit şi în format electronic.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE