Cum pot beneficiarii PNDR sa deruleze achizitii on-line, pe pagina de internet a AFIR

Facebook
Twitter

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale asigura, prin intermediul paginii oficiale de internet (www.afir.info), derularea on-line a achizitiilor realizate pentru implementarea proiectelor de investitii finantate cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020.

Astfel, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) reamintestein cadrul unui comunicat ca pentru Masurile de finantare private solicitantii de fonduri europene pentru agricultura si dezvoltare rurala au obligativitatea derularii achizitiilor prin modulul on-line pentru adjudecarea contractelor de achizitii. Procedura on-line se aplica pentru toate achizitiile private derulate in cadrul PNDR 2020 si este valabila pentru achizitia de servicii, bunuri (cu sau fara montaj) si de executie de lucrari.

„Modul de achizitii on-line este utilizat din martie 2015, fiind inregistrate pana la aceasta data peste 3.600 de utilizatori si tot atatea operatiuni derulate. Implementarea modulului de achizitii on-line simplifica semnificativ implementarea proiectelor finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala, fiind o componenta foarte importanta in asigurarea transparentei procesului de achizitii. Ca o masura suplimentara de simplificare, numarul minim al ofertelor conforme primite s-a redus la o oferta pentru beneficiarii PNDR 2007-2013 care vor termina implementarea proiectului pe procedura de tranzitie si la doua oferte pentru beneficiarii PNDR 2014-2020, de la minimum trei cat era stabilit prin procedura anterioara.” a declarat Andras Szakal, Director General al AFIR.

Modulul asigura evitarea aparitiei intarzierilor in derularea contractelor de finantare, precum si eliminarea unor eventuale contestatii din partea ofertantilor privind lipsa de transparenta si directionarea procesului de achizitie de catre beneficiarii PNDR – contestatii care pot duce la blocarea procesului de achizitie.

Procedura de achizitii private se deruleaza in conformitate cu Manual operational de achizitii pentru beneficiarii privati ai PNDR 2020, publicat pe pagina oficiala de internet a AFIR – www.afir.info (sectiunea Informatii utile – Proceduri de lucru).

Solicitantii de fonduri europene care depun cereri de finantare prin PNDR 2020 sunt obligati sa utilizeze modulul de achizitii on-line al AFIR.

Solicitantii, inaintea semnarii contractului de finantare cu AFIR, vor derula on-line procedura de achizitii aplicabila serviciilor eligibile (servicii de consultanta si servicii pentru intocmirea studiilor de fezabilitate, cu o valoare mai mare de 15.000 euro) in conformitate cu prevederile procedurii de achizitii pentru beneficiarii privati ai PNDR publicata pe pagina de internet a AFIR.

In vederea derularii on-line a procedurilor de achizitii, beneficiarii privati, ofertantii si solicitantii de finantare au obligatia autentificarii pe pagina oficiala de internet a AFIR (www.afir.info), in partea superioara a ecranului.

Procedura de verificare a achizitiilor derulate on-line se desfasoara in functie de aria de competenta a structurilor teritoriale ale Agentiei: la nivelul OJFIR se verifica on-line dosarele de achizitii pentru proiectele cu achizitii simple ale beneficiarilor privati, la nivelul CRFIR se verifica on-line dosarele de achizitii pentru proiectele cu achizitii complexe ale beneficiarilor privati, iar la nivelul central AFIR se verifica dosarele de achizitii pentru proiectele beneficiarilor privati cuprinse in esantionul de verificare pe teren.

Trebuie sa reamintim ca in conformitate cu prevederile Manualului de procedura, contractele mai mari de 15.000 euro fara TVA, trebuie adjudecate prin procedura de selectie de oferte cu conditia publicarii pe site-ul www.afir.info a unei invitatii de participare, a dosarului cererii de oferte si a primirii on-line de catre beneficiarul privat a minim unei oferte conforme din punct de vedere tehnic si financiar al ofertantilor, pentru beneficiarii PNDR 2007-2013 care vor termina implementarea proiectului de investitii prin procedura de tranzitie, sau a doua oferte conforme din punct de vedere tehnic si financiar al ofertantilor, pentru beneficiarii PNDR 2014-2020. Ofertele conforme trebuie sa se incadreze in valoarea licitata corespunzatoare din bugetul indicativ – Anexa III la contractul de finantare. Invitatia de participare trebuie inregistrata in Registrul de intrari – iesiri al beneficiarului privat. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este de minim 10 zile lucratoare de la data publicarii pe pagina oficiala a AFIR.

Pentru contractele mai mici sau egale cu 15.000 euro fara TVA, beneficiarul privat poate opta pentru aplicarea proceduri cu o singura oferta sau a celei mentionate mai sus daca doreste aceasta. In acest caz beneficiarul privat depune spre verificare si avizare numai contractul, Anexa IV – declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese si certificatul constatator emis de ONRC pentru a se verifica un eventual conflict de interese dintre actionariatul ofertantului si beneficiar.

Mentionam ca este interzisa divizarea achizitiilor de acelasi tip, respectiv servicii, bunuri sau lucrari a caror valoare depaseste 15.000 de euro fara TVA, in contracte mai mici cu scopul evitarii procedurii de selectie de oferte.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE