Cum pot beneficia oierii de ajutorul de minimis pentru comercializarea lanii

Facebook
Twitter

In contextul actual, la noi in tara lana este tratata ca un produs secundar, fara cautare din cauza disparitiei industriei de profil prelucratoare, drept pentru care de foarte multe ori este aruncata sau arsa.

In Romania exista cateva centre de colectare a lanii, insuficiente pentru disponibilul de lana existent, cele mai importante exportand acest produs catre alte tari unde este cautat (Turcia, etc.). In Romania se poate colecta o cantitate de aproximativ de 36 mii tone lana de la un efectiv de circa 14 milioane capete ovine, potrivit Ministerului Agriculturii.

Programul de sustinere a crescatorilor de ovine si caprine pentru comercializarea lanii in tara noastra trebuie sa asigure, atat cresterea numerica a efectivelor de ovine, precum si o eficienta economica in realizarea si valorificarea acestora produselor obtinute de la acestea.

Prin acordarea acestei scheme de minimis se urmareste eficientizarea activitatii sectorului de crestere a ovinelor, in sensul reducerii pierderilor crescatorilor de ovine. De asemenea, aceasta schema de minimis va stimula infiintarea centrelor de colectare a lanii, va crea noi locuri de munca si va stabiliza veniturile crescatorilor de ovine.

Avand in vedere ca pentru obtinerea acestui de ajutor de minimis, crescatorii trebuie sa faca dovada comercializarii cantitatii de lana si tinand cont de revitalizarea filierei de comercializare a lanii, care a presupus identificarea centrelor de colectare a lanii functionale sau a unitatilor de procesare a lanii, este necesar sa se prelungeasca perioada de valorificare a lanii si cea pentru depunerea documentelor aferente.

Astfel, prezentul act normativ reglementeaza:
– redefinirea anului de cerere, respectiv 1 iulie 2017 – 1 septembrie 2018;
– in consecinta se prelungeste si termenul pentru depunerea documentelor justificative care sa ateste comercializarea productiei de lana obtinute;
– in mod corespunzator se prelungeste si termenul pana la care Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc situatia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, respectiv pana la data de 1 octombrie 2018.

Schimbarile pe care oficialii MADR doresc sa le aduca legii pentru comercializarea lanii:

La articolul 3, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) anul de cerere – perioada cuprinsa intre data de 1 iulie a anului in care se depune cererea de inscriere in program si data de 1 septembrie a anului urmator depunerii cererii, inclusiv;

La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Pentru obtinerea sprijinului prevazut la art. 6 alin. (2), pana la data de 1 septembrie 2018, solicitantii inregistrati in Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii si verificati potrivit prevederilor alin. (1) au obligatia sa depuna la directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti documente justificative care sa ateste comercializarea productiei de lana obtinute.”

Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 12. Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc, pana la data de 1 octombrie 2018, situatia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, pe care o transmit Directiei generale buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.”

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE