Cum pot beneficia fermierii de facilitati fiscale daca au inregistrat pierderi de productie din cauza secetei

Facebook
Twitter

Fermierii care au raportat pierderi de productie in urma unor fenomene meteorologice nefavorabile pot beneficia de facilitati fiscale. Mai exact, reducerea se va aplica proportional cu pierderea suferita de agricultori, conform Ordinului pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, in cazul activitatilor agricole.

Astfel, pentru veniturile din activitati agricole realizate de persoanele fizice, individual sau intr-o forma de asociere, in cazul in care s-au inregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale si care afecteaza peste 30% din suprafetele destinate productiei agricole vegetale/animale detinute, norma de venit se reduce proportional cu pierderea respectiva, potrivit prevederilor art.73 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, informeaza un comunicat MADR.

La pierderi se inscriu fenomene precum inghetul, grindina, poleiul, inundatiile, ploaia abundenta, seceta, dar si pagubele produse de animalele salbatice. Procedura de aplicare a prevederilor legale sus mentionate se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor, potrivit art.73 alin.(8) din Legea nr.571/2003, se face:

  • la cererea persoanelor fizice/asocierilor fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole pentru care venitul anual se stabileste pe baza de norme de venit;
  • de o comisie constituita pe plan local, prin ordin al prefectului judetului/municipiului Bucuresti, la propunerea directorului executiv al directiei agricole judetene/municipiului Bucuresti, dintr-un reprezentant al primariei, un specialist al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, un reprezentant al directiei agricole judetene/municipiului Bucuresti si un reprezentant al directiei generale regionale a finantelor publice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Reducerea normei de venit se face de organul fiscal competent, la cererea contribuabilului, pe baza documentelor justificative eliberate de comisia de specialitate mentionata mai sus.

Prezentul proiect de ordin propune aprobarea modelului si continutului urmatoarelor formulare, utilizate in aplicarea procedurii de reducere a normei de venit:

  • cerere pentru constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor produse de calamitatile naturale in cazul culturilor agricole/efectivelor de animale. Aceasta este intocmita de persoanele fizice/asocierile fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole pentru care venitul anual se stabileste pe baza de norme de venit. Cererea se depune la unitatea administrativ – teritoriala pe raza careia s-a intâmplat evenimentul, in cel mult 72 ore de la data producerii acestuia, in cazul distrugerii ori vatamarii culturilor agricole, plantatiilor ori a rodului viilor, plantatiilor pomicole, de hamei si de arbusti fructiferi, pieirii animalelor, pasarilor si familiilor de albine. In cazul pagubelor care privesc efective de animale, pasari sau familii de albine, la cerere se anexeaza si certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de libera practica imputernicit, in care sa se precizeze ca pieirea s-a datorat efectelor produse de evenimentele prevazute la art.73 alin.(7) din Legea nr. 571/2003.
  • proces-verbal de constatare si evaluare a pagubelor;
  • cerere privind reducerea normei de venit, in cazul activitatilor agricole;
  • referat privind reducerea normei de venit, potrivit art.73 alin.(7) din Legea nr.571/2003;
  • decizie de respingere a cererii privind reducerea normei de venit, in cazul activitatilor agricole.

 

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE