Cum pot accesa fonduri europene apicultorii cu peste 75 de familii de albine

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a decis sa reduca dimensiunea economica minima a unei exploatatii care poate accesa fonduri europene nerambursabile prin intermediul submasurii 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, de la 8.000 SO la 4.000 SO. Mai exact, incepand de anul acesta, apicultorii vor putea accesa bani europeni daca detin mai mult de 75-76 de familii de albine.

Sprijinul in cadrul acestei masuri este de 15.000 de euro, procentul de finantare nerambursabila fiind de 100%.

Solicitantii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii obligatorii: sa fie fermieri care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra în categoria de ferma mica1 cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

De asemenea, solicitantii trebuie sa fie persoane juridice romane, sa actioneze în nume propriu, sa aiba varsta de cel putin 18 ani împliniti la data depunerii Cererii de Finantare, sa aiba studii minime de 8 ani clase si sa se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de Finantare, indiferent de data înfiintarii formei respective de organizare: persoana fizica înregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare sau societate cu raspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absoluta 50%+1) înfiintata în baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare reprezentata prin:

Totodata, solicitantul trebuie sa respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi sau întreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economica si sa nu creeze conditii pentru a obtine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, în orice etapa de derulare a proiectului.

În cadrul unei familii (sot/sotie) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijinindiferent de forma de organizare a membrilor familiei aferenta accesarii submasurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie încheiate în numele solicitantului si sa fie valabile la momentul depunerii cererii de finantare. În ceea ce priveste cladirile asupra carora se intervine cu modernizari/extinderi si a terenurilor pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrari de contructii montaj, contractele care confera dreptul de folosinta vor fi încheiate pe o perioada egala cu perioada de implementare si monitorizare a proiectelor.

In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societatii.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevazuta la depunerea cererii de finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a proiectului cu mai mult de 15%. Prin exceptie, în cazul pepinierelor, marja de fluctuatie de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, în nici o situatie, sub pragul minim de 4.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate.

Pe întreaga durata de executie si monitorizare a proiectului se va pastra sectorul dominant pentru care proiectul a fost selectat si contractat.

Solicitantii care detin exploatatii zootehnice (inclusiv apicole) nu au obligatia sa detina baze de productie vegetala.

Demarcarea cu Programul National Apicol (PNA) si Programul National de Sprijin al sectorului Vitivinicol (PNS)

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, cu privire la evitarea dublei finantari din Capitolul 14 „Informatii privind complementaritatea’’, nu pot fi finantate atat din PNDR cat si din PNA respectiv PNS, aceleasi tipuri de actiuni, însa este permisa accesarea simultana a PNDR cu celelalte doua programe.

Actiunile eligibile prin Programul National de Sprijin al sectorului Vitivinicol în vigoare (www.madr.ro) nu sunt eligibile prin PNDR si nu pot fi cuprinse în obiectivele din Planul de Afaceri.

În ceea ce priveste demarcarea cu Programul National Apicol în vigoare (www.madr.ro), solicitantii PNDR si PNA pot accesa simultan sprijin prin ambele programe cu conditia ca actiunile sprijinite si/sau planificate si propuse spre finantare de apicultori prin PNA sa nu fie solicitate si prin PNDR 2014-2020 (obiectivele din Planul de Afaceri) si viceversa.

Conditia se aplica de la momentul solicitarii sprijinului prin PNDR 2014-2020, iar lista cheltuielilor solicitate spre decontare de apicultor prin PNA (atat PNA 2014-2016 cat si PNA 2017-2019) nu este eligibila prin PNDR 2014-2020, prin urmare nu se poate regasi în planul de afaceri depus la momentul cererii de finantare.

Restrictia de mai sus nu se aplica solicitantilor care acceseaza sM 6.3 din PNDR pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNA.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE