Cum pot accesa crescatorii de pasari sprijinul pentru bunastarea animalelor

Facebook
Twitter

Fermierii care asigura standarde superioare de crestere a animalelor, inclusiv pentru sectorul avicol, pot accesa un sprijin financiar in cadrul Masurii 2.1.5.

Astfel, solicitantii Masurii 2.1.5. depun o singura cerere de ajutor pentru toate explotatiile cu cod ANSVSA detinute, la centrul judetean A.P.I.A. pe a carui raza teritoriala se afla sediul social al solicitantului. In cazul in care solicitantul are sediul social situat pe raza teritoriala a unui judet, dar desfasoara activitatea pe raza teritoriala altui/altor judet/e (detine exploatatia cu cod ANSVSA pe raza teritoriala a altui judet) poate depune cererea de ajutor/plata pe raza teritoriala a judetului unde are capacitatea de productie cea mai mare, se arata intr-un raspuns APIA, oferit la solicitarea StiriAgricole.ro.

Pentru primul an de sprijin financiar, cererea de ajutor reprezinta si cererea anuala de plata. Incepand cu anul al II-lea an de angajament pana la finalizarea angajamentului asumat pentru 5 ani, beneficiarii depun cereri de plata.

De asemenea solicitantul trebuie sa respecte cerintele legale in materie de gestionare impreuna cu bunele conditii agricole si de mediu, conform OMADR/OMMP/ANSVSA nr. 352/2015 pe terenurile agricole apartinand exploatatei cu cod ANSVSA, precum si activitatilor agricole desfasurate la nivelul exploatatiei cu cod ANSVSA si pe toata durata angajamentului, de 5 (cinci) ani, dupa caz.

Beneficiarii platilor in favoarea bunastarii animalelor – pasari sunt exploatatiile comerciale din sectorul de crestere a pasarilor autorizate sanitar veterinar, care isi asuma voluntar angajamente pentru bunastarea animalelor, in conformitate cu art. 40 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

Platile pentru bunastare pot fi acordate daca solicitantul indeplineste urmatoarele criterii generale si specifice de eligibilitate. Cele generale noteaza ca solicitantul trebuie:

 • Sa detina autorizatii sanitar – veterinare pentru toate exploatatiile de crestere a pasarilor;
 • Sa se angajeze ca mentina conditiile de bunastare a pasarilor si ca respecta cerintele specifice subpachetelor pentru care aplica pe o perioada de minim 5 (cinci) ani, de la data asumarii angajamentului in functie de sesiunea de depunere a cererilor de ajutor/plata.;
 • Sa respecte cerintele legale in materie de gestionare impreuna cu bunele conditii agricole si de mediu, conform OMADR / OMMP / ANSVSA nr. 187 / 2155 / 42 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pe terenurile agricole apartinand solicitantului, precum si pentru activitatile agricole desfasurate la nivelul exploatatiei autorizate sanitar-veterinare si pe toata durata angajamentului, de 5 (cinci) ani, dupa caz;

Criteriile specifice stabilite pentru accesarea sprijinului financiar pentru bunastarea animalelor – pasari sunt urmatoarele:

Subpachetul 1b) – asigurarea intensitatii iluminatului artificial la minimum 30 lucsi (timp de minimum 18 ore / zi pentru pui de curca, pui de carne si gaini reproductie rase grele si timp de 16 ore / zi pentru gaini ouatoare).

Sprijinul se acorda pentru exploatatiile comerciale autorizate sanitar-veterinar de crestere a pasarilor in care iluminatul se face exclusiv artificial.

Subpachetul 2b) – reducerea densitatii pasarilor cu 10 % fata de densitatea rezultata din aplicarea cerintelor minime obligatorii privind suprafata minima alocata pentru fiecare categorie de pasari

Reducerea numarului de pasari cu 10% astfel incat spatiul alocat pentru fiecare pasare sa creasca cu 10% fata de suprafata obligatorie necesara la aplicarea cerintelor minime obligatorii.

Subpachetul 3b) – imbunatatirea conditiilor de bunastare a pasarilor pe durata transportului

Imbunatatirea conditiilor de bunastare a pasarilor pe durata transportului se realizeaza prin reducerea densitatii pasarilor in timpul transportului cu cel putin 30%.
Pentru subpachetul 3b) prima compensatorie se acorda numai pentru costurile suplimentare aferente transportului efectivelor de pasari in afara exploatatiei la abatorizare (depopulare) sau pentru populare, cu exceptia puilor de o zi si a categoriilor de tineret.

Transportul pasarilor pentru sacrificare catre abatorul amplasat in aceeasi unitate administrativ teritoriala cu spatiile de crestere al acestora, nu este eligibil.

Subpachetul 4b) – corectarea nivelului nitritilor si nitratilor in apa utilizata

Pentru acest subpachet se acorda sprijin nerambursabil beneficiarilor care imbunatatesc calitatea apei prin tratare corespunzatoare fizica si/sau chimica astfel incat valoarea concentratiei in nitrati si nitriti sa fie la jumatate fata de conditiile minime obligatorii.
Probele de apa pentru determinarea nivelului nitratilor si nitritilor se vor recolta atat de la sursa, dupa iesirea din statia de tratare a apei, cat si de la intrarea in fiecare hala.
Probele recoltate trebuie sa fie aferente ciclului de productie si halei pentru care se solicita plata. Nu se admit buletine de analiza emise in afara ciclului de productie, in perioadele de nepopulare a halelor/compartimentelor.

Nu sunt eligibile exploatatiile autorizate sanitar-veterinar care utilizeaza in fluxul tehnologic apa din reteaua publica de apa potabila.
In cazul in care exista buletine de analiza pentru probe prelevate in aceeasi zi, de la aceeasi sursa sau de la aceeasi hala, aceste buletine reflecta calitatea apei pentru o singura zi din perioada sau an, dupa caz. (in acest caz, se va lua in calcul un singur buletin).

Subpachetul 5b) – reducerea noxelor cu 30 % fata de nivelul minim obligatoriu prin mentinerea in limite optime a parametrilor de microclimat

Pentru a se acorda sprijin financiar nerambursabil pentru acest subpachet, trebuie ca nivelul noxelor din adapost, respectiv concentratia de amoniac si de dioxid de carbon sa se diminueze fata de conditiile minime obligatorii.

Masurarea si inregistrarea parametrilor de microclimat se face zilnic cu exceptia perioadelor in care halele nu sunt populate.

Exploatatiile comerciale care cresc pasari in sistem ecologic pot fi eligibile pentru accesarea Masurii 215 – plati in favoarea bunastarii animalelor – pachet b) pasari, numai pentru subpachetul 3b) imbunatatirea conditiilor de bunastare a pasarilor pe durata transportului si subpachetul 4b) corectarea niveluli nitratilor si nitritilor in apa utilizata.

Cererile de ajutor/plata pentru Masura 215 – Plati in favoarea bunastarii pasarilor pachetul b) – pasari se depun insotite de:

 • Copie CUI/ CIF, dupa caz;
 • Copie buletin/carte de identitate a titularului / administratorului / reprezentantului legal /imputernicitului;
 • Copie autorizatie/ autorizatii sanitar-veterinara/e pentru fiecare exploatatie detinuta inscrisa in cererea de ajutor/plata;
 • Copia schitei adaposturilor pentru fiecare exploatatie (din care sa reiasa adresa si suprafata spatiilor de cazare/spatiul maxim de cazare pe hale/custi imbunatatite) precum si schita pentru sistemul de iluminare si ventilatie (admisie – evacuare aer) – pentru fiecare hala;
 • Program de iluminat: vara/ iarna (functie de data schimbarii orei) care sa contina intervalul orar pe perioade, in functie de tehnologia de crestere si categorie;
 • Copia dupa notificarea crescatorului de pasari catre DSVSA judetean privind densitatea practicata;
 • Graficul estimat de livrare anual;
 • Graficul estimat de populare anual;
 • Miscarea anuala estimata a efectivelor de gaini ouatoare/rase grele in cazul inexistentei livrarilor;
 • Document coordonate bancare;
 • Imputernicire si copii dupa actele de identitate ale imputernicitului, daca este cazul;
 • Copia declaratiei pe suprafata, daca este cazul;
 • Alte documente justificative, daca este cazul.

Cuantumul platilor pentru bunastarea animalelor – pachet b) – pasari:

bunastare pasari

Cererea de ajutor/plata pentru masura 215 – Plati in favoarea bunastarii animalelor– pachet b)- pasari se depune in perioada:

 • 16 octombrie – 15 noiembrie an curent, aferenta activitatii din perioada 16 octombrie an curent – 15 octombrie anul urmator – Sesiunea 1;
 • 20 mai – 30 iunie an curent , aferenta activitatii desfasurate in perioada 1 iulie an curent – 30 iunie anul urmator – Sesiunea 2.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE