Cum poate beneficia un fermier de 1.500 euro/an pentru arendarea terenului

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Micii fermieri care aleg sa isi vanda sau sa isi arendeze terenurile vor putea primi de anul viitor bani de la stat. Pentru a beneficia de aceste subventii, agricultorii trebuie sa se regaseasca, pentru cel putin un an, in schema de mici fermieri de la APIA.

Aceasta masura urmeaza sa fie redeschisa in curand, in cadrul celei de-a doua sesiuni de depunere, potrivit MADR.

Submasura 6.5 „Schema pentru micii fermieri” are ca scop: comasarea terenurilor/ exploatatiilor; reducerea gradului de fragmentare a exploatatiilor agricole.

Sprijinul va fi acordat sub forma de plata anuala incepand cu anul semnarii Contractului de finantare si pana la data de 31.12.2020.

Beneficiarii acestei submasuri sunt micii fermieri ale caror exploatatii agricole indeplinesc conditiile din cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I si au aplicat cel putin un an aceasta schema, conform Titlului V din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitantii (persoane fizice/ reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

– sa fie persoane fizice sau juridice române;
– sa actioneze in nume propriu;
– sa aiba vârsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare;
– sa fi aplicat cel putin un an Schema simplificata pentru micii fermieri din Pilonul I;
– sa detina integral in proprietate exploatatia (cel putin terenurile sau terenurile si animalele care au facut obiectul sprijinului in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) ce urmeaza a fi transferata/ care a fost transferata;
– sa se angajeze sa transfere definitiv1 / sa fi transferat definitiv catre alt fermier intreaga sa exploatatie (cel putin terenurile sau terenurile si animalele care au facut obiectul sprijinului in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) si drepturile de plata corespunzatoare;
– sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in orice etapa de derulare a proiectului.

Conditii de eligibilitate

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.5, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– sa fi aplicat cel putin un an Schema simplificata pentru micii fermieri din Pilonul I

– sa detina/ sa fi detinut in proprietate exploatatia ce urmeaza a fi transferata/ a fost transferata

– sa fi transferat/ sa se angajeze sa transfere definitiv catre alt fermier intreaga sa exploatatie si drepturile de plata corespunzatoare.

– contractul de transfer definitiv al terenului este incheiat pe durata minima de 20 de ani.

Valoarea sprijinului public

Sprijinul public nerambursabil se acorda anual, incepând cu data transferului si pâna la data de 31.12.2020 si reprezinta 120% din suma anuala calculata a sprijinului pe care fermierul a primit-o in ultimul an in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (maximum 1.500 euro/an, reprezentând 120% din suma maxima anuala calculata a sprijinului pe care fermierul a primit-o in ultimul an in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I). Prin sintagma ”ultimul an” se intelege ultimul an in care solicitantul a depus la APIA Cererea unica de plata si a incasat spriinul pentru cererea respectiva in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I inainte de a transfera exploatatia.

Solicitantul va completa in Sectiunea C1 din Cererea de finantare valoarea in Euro mentionata in coloana ”SUMA PRIMITA IN EURO” din Anexele nr 7.1/ 7.2 (in functie de ultimul an in care solicitantul a primit sprijin in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) la Ghidul solicitantului, valoare care nu poate fi mai mare de 1.250 euro (reprezinta suma maxima anuala a sprijinului primita in ultimul an in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I). Identificarea solicitantului in Anexele nr 7.1/ 7.2 la Ghidul solicitantului se va realiza conform codului ”RO APIA”.

In cazul in care solicitantii au primit sprijin de la APIA in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I si nu se regasesc in Anexele nr 7.1/ 7.2 la Ghidul solicitantului/suma mentionata in Anexele nr 7.1/ 7.2 la Ghidul solicitantului nu este cea corecta, acestia se vor adresa APIA si vor atasa la Cererea de finantare o Adeverinta din care sa rezulte suma primita si, dupa caz, motivatia APIA pentru care suma mentionata in Anexele nr 7.1/ 7.2 la Ghidul solicitantului nu este cea corecta.

Solicitantii care nu au primit sprijin de la APIA in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I si nu se regasesc in Anexele nr 7.1/ 7.2 la Ghidul solicitantului, respectiv care nu au prezentat o adeverinta APIA din care sa rezulte suma primita, nu pot accesa Submasura 6.5.

Toate criteriile de eligibilitate si de selectie devin obligatorii pentru mentinerea sprijinului pe toata perioada de valabilitate a Contractului de Finantare.

In cazul nerespectarii criteriilor de eligibilitate si de selectie pe toata perioada de valabilitate a Contractului de Finantare se va recupera integral valoarea totala a ajutorului financiar nerambursabil platit si se va rezilia Contractul de Finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE