Cum cred fermierii că ar trebui scrisă legea comasării terenurilor agricole și silvice

Facebook
Twitter

Cum autoritățile acționează din inerție și nu în folosul lor, fermierii s-au pus pe treabă și au elaborate o lege pentru comasarea terenurilor agricole și a celor silvice pe placul lor.

Agricultura nu poate supraviețui fără credite. Numai că la noi avem parte de un „simulacru de creditare”, nu ca în străinătate, susțin fermieri, care au ajuns să gireze împrumuturile la bănci cu casele. Dacă terenurile pe care le lucrează ar fi mai adunate, atunci ar putea să le folosească drept garanție pentru credite.

În plus, ar crește eficiența exploatării.

De aceea, alianța Ro-Pac a scris propria lege a comasării terenurilor agricole și silvice, pe care v-o redăm în forma original:

Legea comasării terenurilor agricole şi silvice

Art. 1. Se creează Societatea de Amenajare Funciară a Mediului Rural (SA FARM)

Art.2. Beneficiarii procesului de comasare

a) Tineri agricultori: persoană fizică sau juridică care deţine o fermă şi desfăşoară activităţi agricole în următoarea situație: Tineri țărani: persoane fizice sau juridice provenind din familii de agricultori care deţin/vor deține o fermă şi desfăşoară activităţi agricole și non-agricole în ferma familial.

b) Colectivitățile teritoriale pentru proiectele de dezvoltare locală

c) Colectivitățile teritoriale pentru proiectele de protecția mediului

* Tinerii Fermieri : persoane fizice sau juridice care deţin/vor deține o fermă şi desfăşoară activităţi agricole și non agricole în ferma societară (cu angajați) nu sunt beneficiari ai dreptului de preemțiune.

Art 3. Misiuni:

Promovarea și susținerea fermei familiale țărănești ca nucleu de dezvoltare economică, socială și ecologică durabilă a spațiului rural prin:

3.1. Organizarea teritorială echilibrată a fondului funciar agricol și silvic în ferme viabile din punct de vedere social, economic și ecologic prin instalare de tineri agricultori (țărani) (în cadrul familial pentru tinerii provenind din familii de agricultori) aplicând dreptul de preferință ca și drept de preemțiune pentru sectorul de agricultură ecologică, în ferme restructurate pe bază de performanțe economice, sociale și ecologice;

3.2. Dezvoltarea locală prin oferirea de soluții funciare pentru proiectele individuale sau ale colectivităților teritoriale;

3.3. Protejarea mediului prin tehnici de amenajare funciară ce urmăresc protecția peisajului, protecția resurselor naturale, lupta împotriva riscurilor naturale etc.;

3.4. Evitarea speculațiilor funciare și salvarea caracterului familial al fermei agricole;

Art 4. Buget

4.1 Bugetul SAFARM

 • Bugetul de funcționare administrativă va fi asigurat din bugetul statului
 • Dobânda la credite asigurată de stat
 • Împrumut rambursabil din partea statului
 • Susţinerea din partea statului a cheltuielilor aferente serviciilor notariale şi a serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară
 • Credite bancare pe 1 an

4.2. Bugetul cedentului

 • acordarea unei prime pentru cedarea exploataţiei prin vânzare sau arendare

4.3. Bugetul cesionarului

 • Buget propriu
 • Credit bancar
 • Garanții de stat pentru creditele contractate pentru cumpărarea fermelor

Definiții:

 • cedent – agricultor sau proprietar de teren agricol cu vârsta de minimum 55 de ani, care cedează exploataţia pe care o deţine unui cesionar ;
 • cesionar- persoană fizică/persoană juridică, care cumpără sau arendează suprafeţe de teren de la cedent, în scopul creşterii şi comasării suprafeţelor de teren agricol în ferme agricole viabile economic

Art 5. Tipul de structură juridică: de utilitate publică non profit

5.1.Consiliul de administrație

 1. Reprezentanții MADR: 25%
 2. Reprezentanții Colectivităților Teritoriale: 25 %
 3. Reprezentanții agricultorilor: 50 %

Art 6. Organizare teritorială

 • agenție națională
 • 8 structuri SAFARM regionale
 • 41 de structuri județene SAFARM

Art 7. Vânzarea și arendarea terenurilor (agricole și silvice)

7.1. În vederea evitării fărâmițării terenurilor, proprietarii de ferme pot să vândă, să doneze sau să închirieze ferme în totalitatea acestora fiind interzisă vânzarea de teren agricol sau forestier pe parcele;

2. Data de referință pentru suprafața de bază a fermelor va fi 31.12.2013.

Art 8. Dreptul de preemțiune (cumpărare, închiriere sau comodat)

Motivația dreptului de preemțiune

8.1. Menținerea activității agricole prin restructurarea fermelor

8.2. Menținerea activității agricole prin instalare de tineri agricultori

8.3.Protecția mediului în mediul rural și periurban (prezervarea biodiversitțții și agrobiodiversității; protecția zonelor umede; protecția pădurilor; protecția peisajului împotriva artificializării și a degradării vizuale; protecția apei; protecția solului)

8.4. Dezvoltare locală în mediul rural;

Grade de preemțiune

 1. Drept de preemțiune de ordin I (cumpărare; închiriere, comodat): Dreptul de preemțiune al membrilor familiei agricultorului (grad I și II) care îndeplinesc condiția de agricultor activ. În absența acestei condiții, terenul și mijloacele fixe nu pot să fie vândute, arendate sau transferate prin comodat.
 1. Drept de preemțiune de ordin II (cumpărare; închiriere, comodat): Dreptul de preemțiune al vecinului (agricultor activ) proporțional cu distanța dintre ferma acestuia (respectiv domiciliul) și noile ferme achiziționate.

Excepție de la acest drept de preemțiune fac arendașii actuali care au terenuri arendate țn limitele unei dimensiuni optime economic. Pentru această categorie se aplică în ordine cronologică celelalte categorii de drepturi de preemțiune.

2.1. Mărimea fermei familiale arendate nu depășește:

 • zona de munte: 50 ha;
 • zona de deal: 75 ha;
 • zona de câmpie: 100 ha;

2.2. Mărimea fermei societare arendate nu depășește:

 • zona de munte:75 ha;
 • zona de deal:100 ha;
 • zona de câmpie:400 ha;

3. Drept de preemțiune de ordin III (cumpărare; închiriere, comodat). Dreptul de preemțiune al arendașului (agricultor activ) proporțional cu distanța dintre ferma acestuia (respectiv domiciul) și noua/noile ferme achiziționate în limitele de suprafață de mai sus (Drept de preemțiune de ordin II).

4. Drept de preemțiune de ordin IV (cumpărare; închiriere, comodat): Dreptul de preemțiune al structurii naționale funciare (SAFARM). Dreptul de preemțiune se aplică și față de banca creditoare în caz de incapacitate de plată a tânărului țăran prin intervenția fondului de garantare. (Suprafața din ferma în echivalent financiar supusă garanției de stat va fi preluată juridic de către SAFARM și va fi arendată tânărului țăran pe perioada vieții active a acestuia).

5. Drept de preemțiune de ordin V (cumpărare; închiriere, comodat): Dreptul de preemțiune al colectivităților teritoriale pentru realizare de proiecte publice fără scoatere de teren din circuitul agricol.

Art 9. Tehnici de lucru

9.1. Comasare pe baza principiul proprietății prin cumpărare sau donație

 1. Achiziții de parcele sau ferme pe cale amiabilă sau prin utilizarea dreptului de preemțiune de interes general (prin cumpărare și donație expresă către SAFARM)) ce vizează protecția sectorului agricol și a mediului înconjurător în misiunea de restructurare a fondului funciar.
 2. Poziționarea (interes sau dezinteres de cumpărare) față de orice notificare de vânzare de teren agricol și silvic din partea notarilor și utilizarea dreptului de preemțiune.
 3. Reorganizare funciară a parcelelor sau fermelor cumpărate în ferme comerciale pe criterii economice sociale și ecologice specifice regiunii și sectorului.
 4. Organizarea procedurii de gestiune a solicitărilor de cumpărare ferme din partea tinerilor agricultori.

9.2. Expertiza SAFARM:

Supraveghere funciară

 • transmiterea tinerilor țărani a notificărilor de vânzare de la notar;
 • utilizarea dreptului de preemțiune

Studii funciare

 • Estimarea, inventarierea vânzărilor de terenuri, analiza funciară; cartografiere;
 • Dialog și concertare cu vânzătorii;

Animare și medierea vânzării

 • Negociere; animare reuniuni; sensibilizare asupra gestiunii funciare;
 • Comunicare;

Gestiune funciară

 • Achiziție; stocare și reorganizare fond funciar;
 • Restructurare și retrocedare ferme la tineri țărani;

Gestiune arende

 • Achiziție; caiete de sarcini pentru arendași;

9.2. Comasare pe baza principiului folosinței (închiriere; comodat; concesiune;)

 1. Achiziții de parcele sau ferme pe cale amiabilă sau prin utilizarea dreptului de preemțiune de interes general (concesiune comodat, arendare etc.) ce vizează protecția sectorului agricol și a mediului înconjurător în misiunea de restructurare a fondului funciar.
 1. Poziționarea (interes sau dezinteres pentru arendare, concesiune sau comodat) față de orice notificare din partea primăriilor, consiliilor județene sau a altor administrații ale statului și utilizarea dreptului de preemțiune.
 1. Reorganizare funciară a parcelelor sau fermelor cumpărate în ferme comerciale pe criterii economice sociale și ecologice specifice regiunii și sectorului.
 1. Organizarea procedurii de gestiune a solicitărilor de cumpărare ferme din partea tinerilor agricultori.

9.3. Comasare pe principiul cesiunii (vânzare, închiriere; comodat) de către agricultori cu o vârstă mai mare de 55 de ani sau a unor agricultori aflați în imposibilitatea de a lucra pământul

Se aplică criteriile de mai sus de la punctele A și B.

Art 10. Obiective anuale

 1. Obiectiv tehnic: achiziția de parcele și ferme și reorganizarea de ferme cu caracter comercial;
 2. Obiectiv numeric: vânzare a 20.000 de ferme anual la tineri țărani.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE