Cum ar putea profita România de pe urma dezvoltării regiunilor dunărene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Cel de-al treilea Forum Anual al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării se desfășoară la Viena, sub titlul „We grow together – together we grow – Empowered for a prosperous and inclusive Danube Region”.

Forumul are ca tematică generală revizuirea sistemului de guvernanţă a Strategiei Dunării şi creşterea competitivităţii în regiune, incluziunea socială fiind privită ca o precondiţie pentru asigurarea prosperităţii. La Forumul Anual al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării a participat și ministrul afacerilor externe, Titus Corlățean.

Evenimentul a fost deschis de miniștrii de externe român și austriac, ca reprezentanți ai statelor co-inițiatoare ale Strategiei, de directorul general pentru politică urbană și regională din cadrul Comisiei Europene, Walter Deffaa, și primarul și guvernatorul landului Viena, Michael Häupl.

Ministrul român al afacerilor externe, Titus Corlățean, a subliniat, în deschiderea Forumului, importanța Strategiei Dunării ca motor pentru dezvoltarea regiunii, prin creșterea economică, reducerea decalajelor și crearea de locuri de muncă, și catalizator al solidarității regionale cu statele ne-membre UE, a căror apropiere de Uniunea Europeană este facilitată de participarea la Strategie. Totodată, ministrul Corlățean a evidențiat oportunitățile pe care SUERD le oferă statelor participante pentru rezolvarea coordonată a unor probleme regionale comune.

„Împărtășim mai mult decât o hartă; împărtășim o viziune comună, care include bunăstarea și prosperitatea cetățenilor din regiunea noastră, creșterea economiilor noastre și convergența sporită a parcursurilor noastre europene”, a declarat ministrul Titus Corlățean în intervenția sa.

Conform modelului instituit prin Forumul Anual SUERD din 2013 de la București, în marja Forumului a fost organizată reuniunea miniștrilor afacerilor externe din regiunea Dunării.

La reuniune au fost reprezentate toate cele 14 state participante la SUERD, precum și guvernele landurilor Bavaria și Baden-Württemberg. Comisia Europeană a fost reprezentată de directorul general pentru politică regională și urbană.

Miniștrii participanți au exprimat aprecierea pentru Forumul Anual din 2013 de la București și pentru declarația comună adoptată cu acest prilej, care a dinamizat procesul de reflecție privind guvernanța strategiilor macro-regionale. Reuniunea a prilejuit o primă evaluare a raportului Comisiei Europene din 20 mai 2014 privind guvernanța strategiilor macro-regionale, precum și a recomandărilor pentru consolidarea mecanismelor Strategiei. În ceea ce privește guvernanța SUERD, miniștrii au reafirmat importanța menținerii rolului Comisiei Europene în pilotarea macro-strategiilor și găsirea celor mai eficiente mecanisme pentru problemele comune ale regiunii, precum și necesitatea consolidării mecanismelor de coordonare sectorială.

Au fost analizate, totodată, propunerile Comisiei privind numirea unui reprezentant special pentru fiecare macro-strategie a UE, precum și aceea de instituire a unui punct focal pentru facilitarea implementării Strategiei. Ministrul Titus Corlățean a exprimat disponibilitatea României de a se implica activ în procesul de definire mai aprofundată a rolului și atribuțiilor acestor noi structuri, precum și interesul de a aduce o contribuție de substanță la materializarea celor două propuneri.

La finalul reuniunii a fost adoptată o declarație comună a miniștrilor afacerilor externe, în care este reafirmat sprijinul pentru parcursul european al statelor ne-membre UE, exprimând susținerea și solidaritatea pentru țările afectate de inundațiile din primăvara anului 2014.

Prin participarea ministrului roman al afacerilor externe la Forumul Anual şi reuniunea ministerială organizată în marja acestuia, se asigură reprezentarea României la nivelul adecvat statutului de co-iniţiator, alături de Austria, al Strategiei UE pentru regiunea Dunării şi se va reafirma poziţia privilegiată pe care tandemul România-Austria o are în acest context.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE