Cultura ta a fost afectata de seceta? Iata cum poti primi despagubiri de la stat

Facebook
Twitter

APIA informeaza ca incepand de astazi, 03 septembrie 2020, se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, intr-un interval de 10 zile lucratoare.

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regaseste in OUG nr.148/27.08.2020, publicata in Monitorul Oficial nr 806 din data de 02.09.2020, si poate fi descarcat de pe site-ul APIA.

Cererile se depun la Centrele locale/ judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al Municipiului Bucuresti pe raza carora/caruia a fost depusa Cererea unica de plata in Campania 2020.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, insotita de documentele solicitate poate fi transmisa la Centrele judetene/locale APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti si prin fax sau posta sau in format electronic prin e-mail.

Beneficiari:

a) producatorii agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) producatorii agricoli persoane juridice, cu exceptia grupurilor de producatori.

Ajutorul de stat se acorda beneficiarilor care au infiintat in toamna anului 2019 urmatoarele culturi: – grau, secara, triticale, orz, orzoaica, ovaz, rapita.

Beneficiarii trebuie sa indeplinesca cumulativ urmatoarele conditii :

a) sa detina proces-verbal de constatare si evaluare a pagubelor, incheiat pana la data de 15 iunie inclusiv, in care procentul de calamitare este de peste 30% aferent culturii calamitate;

b) suprafata calamitata sa reprezinte un procent de peste 30% din suprafata totala declarata in Cererea unica de plata in anul 2020, aferenta culturii calamitate;

c) sa fie inregistrati in evidentele APIA in anul 2020, cu Cerere unica de plata 2020;

d) nu se afla in dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau in faliment la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, in baza evidentelor Oficiului National al Registrului Comertului.

Atentie!!! Suprafata pentru care se acorda ajutorul de stat nu poate depasi suprafata culturii declarate in cererea unica de plata depusa in cadrul Campaniei 2020.

Prin exceptie beneficiarii care au suprafete calamitate cu culturile mentionate, confirmate prin procesul – verbal de constatare si evaluare a pagubelor, care au fost intoarse sau nu au mai fost insamantate dupa calamitare si nu se regasesc, in totalitate sau partial, in cererea unica de plata 2020, suprafetele calamitate avute in vedere pentru ajutorul de stat sunt cele mentionate in procesul – verbal de constatare si evaluare a pagubelor.

Pentru acesti beneficiari ajutorul de stat se acorda pentru suprafatele confirmate prin procesul – verbal de constatare si evaluare a pagubelor, dar nu mai mult de suprafata declarata cu teren arabil in cererea unica de plata din Campania 2020.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat va fi insotita de urmatoarele documente:

a) copie a procesului-verbal de constatare si evaluare a pagubelor;

b) coordonate bancare in conditiile in care nu se mentin coordonatele bancare existente la Cererea unica de plata 2020.

Atentie!!! Daca documentul de identificare a coordonatelor bancare existent la dosarul cereri de plata depuse la APIA nu se modifica acesta ramane valabil si pentru acordarea ajutorului de stat.

Documentele depuse in copie de catre beneficiar, vor purta sintagma “conform cu originalul”,vor fi datate si insusite prin semnatura de catre beneficiar.

Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat se regasesc in tabelul de mai jos:

 

Cultura Cuantum ajutor de stat

(lei/ha)

Grau 925,0
Secara 925,0
Triticale 805,0
Orz 912,0
Orzoaica 951,0
Ovaz 772,0
Rapita 1002,0

 

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

Pescuitul la caras: sfaturi esentiale

Bucuria pescuitului la caras consta intr-o combinatie de tehnica, rabdare si cunostinte. Pentru a-ti imbunatati experienta de pescuit la caras,

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE