Cuantumul taxei pentru aprobarea organismelor de certificare ecologica

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de lege privind Ordinul care stabileste cuantumul taxei pentru aprobarea organismelor de inspectie si certificare, in agricultura ecologica.

Potrivit documentului, „se aproba cuantumul taxei pentru aprobarea organismelor de inspectie si certificare, la valoarea de 350 lei/domeniu de activitate, asa cum sunt definite in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica”.

Taxa pentru aprobarea organismelor de inspectie si certificare se achita in contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.16.03.00 „Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare“ deschis la unitatile Trezoreriei Statului in raza carora organismele de inspectie si certificare isi au sediul social, codificat cu codul de identificare fiscala al acestora, inainte de depunerea dosarului de aprobare sau cel târziu pâna la emiterea deciziei de aprobare/respingere de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

In sensul prezentului ordin, organismele de inspectie si certificare se identifica cu organismele de control, astfel cum sunt definite in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica.

Proiectul legislativ se afla in consultare publica pe site-ul MADR timp de 10 zile.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE