septembrie 28, 2022

Cuantumul subventiilor APIA pentru agricultura ecologica si conditiile de eligibilitate

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a pus la dispozitia celor interesati noile cerinte pe care fermierii vor fi nevoiti sa le respecte pentru a accesa subventii dedicate agriculturii ecologice. Pentru Campania 2017 alocarea financiara disponibila este de 236,4 milioane de euro.

Va prezentam in cadrul acestui articol cuantumul subventiilor pentru agricultura ecologica, precum si conditiile pe care fermierii trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili la acest sprijin.

Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica

Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) aflate in conversia la agricultura ecologica – 293 euro/ha/an;

Pachetul 2 – Legume aflate in conversia la agricultura ecologica – 500 euro/ha/an;

Pachetul 3 – Livezi aflate in conversia la agricultura ecologica – 620 euro/ha/an;

Pachetul 4 – Vii aflate in conversia la agricultura ecologica – 530 euro/ha/an;

Pachetul 5 – Plante medicinale si aromatice aflate in conversia la agricultura ecologica – 365 euro/ha/an;

Pachetul 6 – Pajisti permanente aflate in conversia la agricultura ecologica:

 • varianta 6.1 – pajisti permanente aflate in conversia la agricultura ecologica localizate in U.A.T.–uri neeligibile Masurii 10 – 124 euro/ha/an;
 • varianta 6.2 – pajisti permanente aflate in conversia la agricultura ecologica localizate in U.A.T.–uri eligibile Masurii 10 dar fara angajament M10 – 87 euro/ha/an;

Cerinte specifice:

 • beneficiarii submasurii trebuie sa respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafetele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toata perioada de desfasurare a acestuia;
 • beneficiarii submasurii trebuie sa mentina certificarea suprafetelor care au facut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultura ecologica pentru o perioada de cel putin 5 ani de la momentul semnarii angajamentului respective;
 • beneficiarii tin o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor;
 • beneficiarii masurii vor trebui sa faca dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor sau se angajeaza sa obtina cunostintele si informatiile necesare sau sa asigure expertiza necesara in domeniul implementarii angajamentelor de agricultura ecologica prin servicii de consiliere sau consultanta, care sa vizeze cel putin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea si depunerea angajamentelor si cererilor de plata, masurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerintele de baza si la cerintele specifice ale angajamentelor;
 • in cazul pajistilor permanente pentru care se incheie angajamente, se asigura pe toata perioada angajamentului o incarcatura minima de animale de 0,3 UVM/ha.

Sprijinul se acorda anual ca suma fixa, pe unitatea de suprafata (ha), ca plata compensatorie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de beneficiarii care incheie angajamente voluntare pentru o perioada de maximum 2 ani (pentru culturile anuale) si maximum 3 ani (pentru culturile perene) si care sunt fermieri activi potrivit art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013.

Submasura 11.2 – Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica

Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) certificate in agricultura ecologica – 218 euro/ha/an;

Pachetul 2 – Legume certificate in agricultura ecologica – 431 euro/ha/an;

Pachetul 3 – Livezi certificate in agricultura ecologica – 442 euro/ha/an;

Pachetul 4 – Vii certificate in agricultura ecologica – 479 euro/ha/an;

Pachetul 5 – Plante medicinale si aromatice certificate in agricultura ecologica – 350 euro/ha/an;

Pachetul 6 – Pajisti permanente certificate in agricultura ecologica:

 • varianta 6.1 – pajisti permanente certificate in agricultura ecologica localizate in U.A.T.-uri neeligibile Masurii 10 – 111 euro/ha/an;
 • varianta 6.2 – pajisti permanente certificate in agricultura ecologica localizate in U.A.T.–uri eligibile Masurii 10 dar fara angajament M10 – 78 euro/ha/an;

Cerinte specifice:

 • beneficiarii submasurii trebuie sa respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafetele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toata perioada de desfasurare a acestuia;
 • beneficiarii tin o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor;
 • beneficiarii masurii vor trebui sa faca dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor sau se angajeaza sa obtina cunostintele si informatiile necesare sau sa asigure expertiza necesara in domeniul implementarii angajamentelor de agricultura ecologica prin servicii de consiliere sau consultanta, care sa vizeze cel putin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea si depunerea angajamentelor si cererilor de plata, masurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerintele de baza si la cerintele specifice ale angajamentelor;
 • in cazul pajistilor permanente pentru care se incheie angajamente, se asigura pe toata perioada angajamentului o incarcatura minima de animale de 0,3 UVM/ha.

Sprijinul se acorda anual ca suma fixa, pe unitatea de suprafata (ha) si reprezinta o plata compensatorie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de beneficiarii care incheie angajamente voluntare pentru o perioada de cinci (5) ani si care sunt fermieri activi potrivit art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE