Cuantumul maxim aferent sprijinului pentru retragerile de legume si fructe de pe piata

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat de curand un proiect de lege pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de catre acestea.

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 si (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului si ale Regulamentului de punere in aplicare (UE) Nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate si ale Regulamentului nr. 891 din 13 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste sanctiunile care trebuie aplicate in sectoarele mentionate si de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisieis;

In temeiul art. 9 alin. (5) din Hotararea nr. 30 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, cu modificarile ulterioare;

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de catre acestea, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 796 din 27 noiembrie 2008 cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (4) al articolului 411 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Regulamentul nr. 891 din 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste sanctiunile care trebuie aplicate in sectoarele mentionate si de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 543 din 2011 al Comisiei, cuantumul maxim aferent sprijinului pentru retragerile de pe piata, care cuprinde atat asistenta financiara din partea Uniunii, cat si contributia organizatiei de producatori, este prevazut in anexa nr. 6.

tabel2

Proiectul de ordin se afla in dezbatere publica timp de 10 zile pe site-ul MADR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE