Crescatorii de vaci de lapte din zone defavorizate primesc in plus 3 milioane de euro pentru subventie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Valoarea ajutorului financiar specific, acordat in baza Hotararii Guvernului nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita si producatorilor de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 18 aprilie 2014, se calculeaza anual in lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrala Europeana la ultima cotatie a lunii septembrie, care este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 42.824.205 euro.

In cazul crescatorilor de vaci de lapte, suma alocata este de 25.447.205 de euro, echivalent in lei, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern, lansat in dezbatere publica de Ministerul Agriculturii.

Prin Hotararea Guvernului nr. 298/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 18 aprilie 2014, s-a stabilit schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita si producatorilor de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, conform prevederilor  art. 68 alin. (1) lit. b) a Regulamentul (CE) nr. 73/2009 in functie de efectivul de animale detinut/beneficiar/categorie din urmatoarele categorii:

  1. vaci de lapte;
  2. bivolite de lapte;
  3. taurine din rase de carne si metisii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne;
  4. femele ovine/caprine.

Suma totala alocata acestei scheme de sprijin este  de 39.824.205 de euro, se precizeaza in nota de fundamentare.

In urma analizei datelor furnizate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura s-a constat ca efectivul de vaci de lapte din zone defavorizate a crescut in anul 2014 la 348 mii capete solicitate, o crestere de circa 50 mii de capete, care ar conduce la un nivel mai scazut al cuantumului pe cap, comparativ cu anii precedenti, ce ar putea descuraja activitatea de crestere a vacilor de lapte, tinand cont si de influenta negativa a desfiintarii cotelor de lapte.

In anul 2014, pentru fondurile mutuale, conform prevederilor art.68 alin.(1) lit.e) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 si notificarii Romaniei nr.79213/31.01.2014 catre DGAgri, a fost alocata suma de 3 milioane euro.

Avand in vedere faptul ca suma alocata pentru fondurile mutuale, in anul 2014, nu a fost solicitata, si conform Notei DGAgri Ares (2011) 536331 – 17.05.2011 se pot realoca fonduri intre schemele de ajutor specific, se propune redistribuirea acesteia pentru suplimentarea bugetului schemei de ajutor specific – categoria vaci de lapte din zone defavorizate.

„Propunerea are la baza discutiile purtate intre reprezentantii Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si sectorul privat, precum si numeroasele solicitari ale crescatorilor de vaci de lapte”, se arata in nota de fundamentare a proiectului de hotarare, care reglementeaza majorarea plafonului alocat ajutorului specific pentru categoria vaci de lapte din zone defavorizate cu 3 milioane de euro, de la 22.447.205 de euro la 25.447.2015 euro, majorandu-se, in mod corespunzator, si valoarea totala a ajutorului financiar specific de la 39.824.205 euro, la 42.824.205 euro.

Ajutorul specific ce reprezinta un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricola, se asigura din sumele alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, din varsaminte din privatizare inregistrare in contul curent general al Trezoreriei Statului, conform legilor bugetare anuale.

Proiectul de act normativ se implementeaza de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura si reteaua sa teritoriala.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE