Crescatorii de porci pot depune cererea la APIA. Care este valoarea sprijinului?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

APIA informeaza ca se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul suin in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, pe o perioada de 20 de zile lucratoare de la publicarea actului normativ in Monitorul Oficial.

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regaseste in OUG nr.150/27.08.2020 publicata in Monitorul Oficial nr.809 din data de 02.09.2020 si poate fi descarcat de pe site-ul APIA.

Cererile se depun la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura – APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza caruia isi are sediul social sau la centrul judetean al APIA unde a depus cererea de solicitare pentru masura 14 – Bunastarea animalelor – pachetul A) – Plati in favoarea bunastarii porcinelor, din cadrul PNDR  2014-2020.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, insotita de documentele solicitate poate fi transmisa la centrele judetene APIA, respectiv al municipiului Bucuresti si prin fax, posta sau in format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu conditia asumarii prin semnatura de catre reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagina a documentului transmis.

Beneficiarii sunt crescatori care detin animale din specia suine, respectiv, intreprinderi individuale si familiale, persoane fizice autorizate, dupa caz, precum si persoane juridice care desfasoara activitate de ingrasare si/sau reproductie a suinelor.

Ajutorul de stat se acorda pe capacitatea de productie detinuta de beneficiar, echivalent UVM, functie de categoriile de suine, respectiv, suine la ingrasat si animale de reproductie.

Beneficiarii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

sa detina exploatatie cu cod ANSVSA inregistrata/autorizata sanitar veterinar;

sa desfasoare activitate de ingrasare si/sau reproductie a suinelor in semestrul I al anului 2020, cu exceptia celor care detin exploatatii aflate in imposibilitate de populare din cauza masurilor de restrictie sanitare veterinare generate de evolutia pestei porcine africane;

sa nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile in baza Comunicarii CE – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);

sa nu se afle in reorganizare, faliment sau lichidare in evidentele Oficiului National al Registrului Comertului la data de 31 decembrie 2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat este insotita de urmatoarele documente:

a) copie de pe certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al beneficiarului, imputernicire si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/imputernicitului;

b) copie de pe documentul de inregistrare sanitar-veterinara/autorizatia sanitar-veterinara, dupa caz;

c) miscarea animalelor pe o luna din semestrul I al anului 2020, din care sa rezulte ca a desfasurat activitate de crestere a suinelor, insusita de conducatorul unitatii sau documente justificative care atesta ca in semestrul I al anului 2020 exploatatia se afla in zona supusa restrictiilor de miscare a suinelor conform Deciziei 2014/709/UE a Comisiei privind masurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane in anumite state membre si de abrogare a Deciziei de punere in aplicare 2014/178/UE;

d) copia schitei grajdului/halei pentru fiecare exploatatie cu cod atribuit de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare ANSVSA, asumata de beneficiar prin semnatura, din care sa reiasa adresa, suprafata utila a spatiilor de crestere pentru beneficiarii care au accesat M 14;

e) copia schitei validata de beneficiar aferenta locurilor de cazare, calculate conform prevederilor Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru spatiile de cazare care nu se afla in M14;

f) coordonate bancare/trezorerie;

g) pentru beneficiarii care au accesat masura 14  – Bunastarea animalelor – pachetul a) – Plati in favoarea bunastarii porcinelor, din cadrul Programului National De Dezvoltare Rurala –PNDR, 2014-2020, copiile documentelor prevazute la lit.a) – d) si f) depuse impreuna cu cererea de plata/deconturile justificative raman valabile si pentru aceasta schema APIA va prelua datele operate si verificate din aplicatia electronica  de gestionare a masurii M14  – Bunastarea animalelor – pachetul a) – Plati in favoarea bunastarii porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploatatiile cu cod ANSVSA.

Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent in lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproductie (scroafe si scrofite).

Valoarea totala ce poate fi acordata pentru fiecare beneficiar nu poate depasi  echivalentul in lei a 100.000 euro.

Ajutorul de stat poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate in conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fara a depasi echivalentul in lei a 100.000 euro pentru acelasi beneficiar.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE