Atât angajaților, cât și angajatorilor, precum și persoanelor fizice autorizate le revin o serie de obligații cu privire la plata contribuțiilor sociale, în 2015.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.™

Începând cu data de 01.01.2015, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata se stabilește la 975 de lei lunar, iar începând cu data de 01.07.2015 salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1.050 de lei lunar.

Potrivit actelor normative în vigoare, cotele de contribuții sociale obligatorii pentru anul 2015 sunt următoarele:

1. Contribuţia de asigurări sociale:

– 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care,

  • 10,5% pentru contribuţia individuală şi
  • 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

-31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care,

  • 10,5% pentru contribuţia individuală şi
  • 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

-36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care

  • 10,5% pentru contribuţia individuală şi
  • 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator .

2. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate:

  • 5,5% pentru contribuţia individuală;
  • 5,2% pentru contribuţia datorată de angajator .

3. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate -0,85%.

4. Contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj:

  • 0,5% pentru contribuţia individuală;
  • 0,5% pentru contribuţia datorată de angajator.

5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, – 0,15% – 0,85%, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, conform legii, datorată de angajator.

6. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajator – 0,25%.

Conform reglementărilor în vigoare, persoanele fizice autorizate sunt obligate să plătească contribuții de asigurări sociale (pensii) și contribuții de asigurări sociale de sănătate.

Persoanele fizice autorizate pot să opteze dacă plătesc sau nu contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj, contribuția pentru asigurarea în caz de accidente de muncă și boli profesionale și contribuția pentru concedii și indemnizații (FNUASS).

Ținând cont de faptul că valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 le, baza de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale (CAS) nu poate fi mai mică de 845,25 lei, dar nici mai mare de 12.075 lei.™