Consumul de apă pentru irigații a „intrat sub apă”

Facebook
Twitter

În perioada 1990-2013, cerința de apă a scăzut dramatic în agricultură, respectiv cu 7,69 miliarde de metri cubi de apă, de la 9,1 miliarde de metri cubi de apă din anul 1990 la 1,41 miliarde de metri cubi de apă, cât este solicitată în anul 2013.

Astfel, în intervalul precizat, consumul de apă pentru irigații s-a redus de cinci ori, potrivit datelor publicate de Administrația Națională „Apele Române”.

La nivelul anului 2013, cerința de apă este defalcată pe trei categorii de utilizatori:

  • populație- 1,16 miliarde de metri cubi de apă (15,51%),
  • agricultură – 1,41 miliarde de metri cubi de apă (18,85%)
  • industrie – 4,91 miliarde de metri cubi de apă (65,64%)

Raportat la cerința de apă din anul 2012, care a fost de 7,19 miliarde de metri cubi de apă, volumul de apă prelevat (utilizat) a fost de 6,49 miliarde de metri cubi de apă, în scădere cu 11,02 miliarde de metri cubi de apă față de anul 1990, când volumul de apă era de 17,51 miliarde de metri cubi de apă. Defalcat pe cele trei categorii de utilizatori (populație, industrie, agricultură), cea mai dramatică scădere a volumului de apă prelevat a fost în sectorul agricol care a scăzut de la 6,93 miliarde de metri cubi de apă (în 1990) la 1,09 miliarde de metri cubi de apă (cât era în 2012).

Aceste scăderi nu se datorează folosirii unor sisteme eficiente de irigații, care să reducă spre minim pierderile, ci sunt cauzate tocmai de lipsa acestora. În aceste condiții, fermierii udă cum pot.

Resursele de apă ale României sunt relativ sărace și neuniform distribuite în timp și spațiu. Acestea însumează teoretic circa 134,6 miliarde de metri cubi de apă (fiind constituite din apele de suprafață- râuri, lacuri, fluviul Dunărea, Marea Neagră și ape subterane), din care resursa utilizabilă, potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice este aproximativ 38 miliarde de metri cubi de apă.

Din cauza regimului variabil al resurselor de apă din România, o parte din aceste resurse se scurg în perioadele de viitură, pe când, în perioadele secetoase, debitele scurse scad la valori foarte mici.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE