Conditiile de eligibilitate pentru a beneficia de subventii agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pentru a incasa subventiile APIA, fermierii trebuie sa indeplineasca o serie de conditii de eligibilitate. Una dintre ele precizeaza ca agricultorul sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, conform informatiilor publicate pe site-ul oficial al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.

Conform OUG nr.3/2015 Art. 8: “(1) Pentru a beneficia de platile directe prevazute la art. 1 alin. (2), fermierii trebuie:

 • a) sa fie inregistrati in Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
 • b) sa depuna cerere unica de plata in termen;
 • c) sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha, iar in cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbustilor fructiferi, suprafata parcelei agricole trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha si/sau, dupa caz, sa detina un numar minim de animale. Pentru culturile de legume cultivate in sere si solare, pentru care se acorda sprijinul prevazut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafata minima a exploatatiei este de 0,3 ha;
 • d) fermierii persoane fizice care in anul anterior anului depunerii cererii unice de plata au primit plati directe de peste 5.000 euro potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);
 • e) fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plata in anul anterior depunerii cererii, cuantumul estimat al platii depasind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);
 • f) sa declare toate parcelele agricole, precum si zonele de interes ecologic prevazute la art. 20 alin. (1);
 • g) sa declare la depunerea cererii unice de plata datele de identificare si de contact actualizate si sa notifice APIA despre modificarea acestora in termen de 15 zile calendaristice de la modificare;
 • h) persoanele juridice trebuie sa notifice APIA in termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificarile aparute in inregistrarile de la Oficiul National al Registrului Comertului privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
 • i) orice modificare a datelor declarate in cererea unica de plata si in documentele doveditoare survenita in perioada cuprinsa intre data depunerii cererii si data acordarii platii se comunica in termen de 15 zile calendaristice, in scris, la APIA;
 • j) sa inscrie, sub rezerva aplicarii sanctiunilor prevazute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, date reale, complete si perfect valabile in formularul de cerere unica de plata si in documentele anexate acesteia privind lista suprafetelor si/sau efectivele de animale;
 • k) sa fie de acord ca datele din formularul de cerere unica de plata sa fie introduse in baza de date a Sistemului Integrat de Administrare si Control, procesate si verificate in vederea calcularii sumelor de plata si transmise autoritatilor responsabile in vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice, in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • l) sa fie de acord ca datele personale, datele inscrise in cererea unica de plata despre suprafetele si animalele din exploatatie sa faca obiectul controalelor administrative incrucisate cu bazele de date ale altor autoritati publice cu competente in gestionarea acestor tipuri de date;
 • m) sa respecte normele de ecoconditionalitate prevazute la art. 93 si anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe intreaga exploatatie;
 • n) sa prezinte la depunerea cererii unice de plata sau a modificarilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care contin zone de interes ecologic, precum si a animalelor. Aceste documente trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice de plata si trebuie sa fie valabile cel putin pâna la data de 1 decembrie a anului de cerere;
 • o) sa furnizeze toate informatiile solicitate motivat de catre APIA in termenele stabilite de aceasta;
 • p) sa permita efectuarea controalelor de catre APIA sau de catre alte institutii abilitate in acest sens, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 • r) sa marcheze in teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivata cu aceeasi cultura cu a parcelei/parcelelor invecinate;
 • s) sa identifice, sa declare, sa delimiteze si sa localizeze fara echivoc parcelele agricole utilizate in aplicatia electronica GIS, pusa la dispozitie de catre APIA, care permite prelucrarea datelor spatiale si alfanumerice privind suprafetele declarate, si sa utilizeze datele cadastrale disponibile.

Platile pe suprafata se acorda pentru suprafetele agricole eligibile existente in stratul de referinta din Sistemul de identificare a parcelelor agricole, gestionat de APIA. Stratul de referinta constituie baza pentru procesul de control incrucisat.

Schemele de plati prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) si alin. (3) se acorda pentru efectivele de animale din categoriile bovine, bubaline, ovine si caprine, identificate si inregistrate in Sistemul national de identificare si inregistrare a animalelor. In cazul sprijinului cuplat pentru viermii de matase se aplica art. 1 alin. (2) lit. e).

Solicitarea de catre fermieri de modificare a suprafetei parcelelor agricole, a culturilor agricole sau a numarului de animale poate fi depusa la APIA pâna la data-limita de depunere cu intârziere a cererilor unice de plata, cu penalizari. Solicitarile depuse dupa aceasta data sunt inadmisibile, iar beneficiarului nu i se acorda niciun fel de plata sau de sprijin.

Documentele din care reiese utilizarea terenului agricol si detinerea efectivelor de animale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si se prezinta, dupa caz, de catre toti solicitantii la depunerea cererilor unice de plata. Suprafetele sau efectivele de animale pentru care nu se prezinta aceste documente sunt neeligibile la plata.

Responsabilitatea privind legalitatea si valabilitatea documentelor mentionate la alin. (6) apartine fermierului si/sau autoritatii care a emis/atestat aceste documente, dupa caz.

Nu se acorda plati directe niciunuia dintre solicitanti, in cazurile in care se constata ca terenul sau efectivele de animale fac obiectul cererilor a doi sau mai multi solicitanti. La constatarea acestei situatii, in cursul controalelor administrative incrucisate, APIA, in termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitantii, care au obligatia sa rezolve litigiul. Daca litigiul nu se rezolva in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificarii, suprafata de teren sau efectivele de animale supradeclarate nu sunt eligibile la plata in anul curent de cerere, cu exceptia cazurilor in care litigiul este solutionat in instanta judecatoreasca.

Platile directe se acorda cu conditia ca suprafata eligibila a exploatatiei pentru care sunt solicitate sau trebuie acordate plati unui fermier inaintea aplicarii art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 sa fie de minimum 1 ha sau 0,3 ha, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c).

In cazul fermierilor care primesc sprijin cuplat prevazut la art. 1 alin. (2) lit. e) pentru culturile de legume cultivate in sere si solare, platile se acorda cu conditia ca suprafata eligibila a exploatatiei pentru care sunt solicitate sau trebuie acordate plati unui fermier inaintea aplicarii art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 sa fie de minimum 0,3 ha.

In cazul fermierilor care primesc sprijin cuplat prevazut la art. 1 alin. (2) lit. e) pentru efectivele de animale si a caror suprafata eligibila a exploatatiei se situeaza sub 1 ha sau 0,3 ha, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c), platile se acorda atunci când cuantumul total al platilor directe solicitate de un fermier sau care trebuie acordate unui fermier inaintea aplicarii art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 intr-un anumit an calendaristic este de minimum 200 euro.”

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE