septembrie 19, 2021

Conditii de accesare Sprijin Cuplat Ovine 2018

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Crescatorii de ovine pot accesa si in acest an sprijin cuplat in sectorul zootehnic, pentru efective cuprinse intre 150 şi 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci. Iata conditiile de accesare a acestor plati in 2018.

Condiții de eligibilitate:

Solicitantul SCZ O îndeplineşte condiţia de fermier activ,

Fermierul solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 150 şi 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu excepţia celor din UAT-urile din zona montană definită în anexa 8.2 «Lista zonelor eligibile M10, M11, M13» a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, pentru care se solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 60 şi 500 de capete femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;

Fermierul cu un efectiv mai mare de 500 de capete femele ovine şi/sau berbeci beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete femele ovine şi/sau berbeci;

Animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ au vârsta de maximum 8 ani la femele, respectiv 6 ani la berbeci, la data limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări;

Efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;

Solicitantul deţine registrul individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;

Animalele pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menţinute pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cerere;
berbecii pentru care se solicită SCZ sunt înscriși în Registrul Genealogic al rasei;

Efectivul de femele ovine înscrise Registrul Genealogic al rasei pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un berbec înscris în Registrul Genealogic al aceleiași rase la 35 de femele ovine;

Efectivul de femele ovine neînscrise într-un Registru Genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine.

ATENŢIE! Dacă solicitaţi în cererea unică de plată sprijin cuplat doar pentru femele ovine neînscrise în RG nu solicitaţi sprijin cuplat pentru berbecii cu certificat de origine, neînscriși in RG, care asigură doar raportul de sexe de un berbec la 35 femele ovine neînscrise în RG.

Alte condiții de acordare:

Sunt eligibile la plată inclusiv femelele ovine si/sau berbecii care până la finalul perioadei de reținere de 100 de zile, au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat;

In cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat din motive generate de mine / reprezentantul legal, întreaga cerere se respinge de la plată, cu exceptia ANTZ 7 si ANTZ 8;

In cazul în care, în urma controlului efectuat la faţa locului, s-a constatat inexactitatea înregistrărilor din registrul individual al exploataţiei pentru 12 luni anterioare controlului, solicitarea SCZ O se exclude de la plată pentru anul în curs;

Sprijinul se calculează pentru un efectiv de minim 150 capete ovine eligibile /60 capete ovine din zona montană eligibile;

In cazul în care în urma tuturor controalelor administrative şi la faţa locului apar diferenţe între animalele solicitate şi animalele determinate, sunt de acord cu penalităţile/excluderile de la plată conform prevederilor legislative referitoare la sancţiuni şi penalităţi;

Orice schemă de plată poate fi retrasă total, în scris, în orice moment, mai puţin în situaţiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin sau a fost înstiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa locului şi dacă în urma controlului la faţa locului au fost identificate nereguli, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014;

In cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A. întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 şi/sau aplică prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu se acordă nici o plată dacă se stabileşte că au fost create condiţii artificiale pentru obţinerea plăţilor aferente schemelor de plată, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

Structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., Comisiei Europene, Curţii de Conturi a României şi alte structuri competente au dreptul de a verifica informaţiile din dosarul cererii unice de plată precum şi documentele aflate în legătură cu aceasta, etc (conform art. 47, 48 din Regulamentul UE nr. 1306/2013);

Animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanţe naturale, care se notifică la APIA în maxim 10 zile lucrătoare de la data evenimentului, poate fi înlocuit cu alt animal existent în exploatația cu cod ANSVSA până la data notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii:

beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privinţa unei neconformităţi din cererea unică de plată;

beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa locului;

animalul, care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală, trebuie să îndeplinească toate condiţiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală;

beneficiarul trebuie să depună pentru animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală documentaţia specifică (adeverinţa prevăzută în anexa nr. 61 partea A/B din OMADR 619/2015 modificat și completat)

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE