Cine poate scapa de plata contributiei la sanatate

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In Monitorul Oficial din 26.01.2017  a fost publicat OpANAF  nr.3697/2016 ce aproba procedura de scutire la plata a contributiei de sanatate pentru persoanele fizice ce au acest drept. Cu aceasta ocazie se reglementeaza si formularul 603 – Declaratie pentru scutirea de sanatate.

Prevederile de la art. 153 alin. (2) din Codul fiscal enumera situatiile in care o persoana fizica nu are calitate de contribuabil la asigurarilor sociale de sanatate si nu este obligata la plata contributiei de sanatate. Actul normativ analizat astazi aproba procedura efectiva de scutire la plata si reglementeaza un nou formular fiscal formularul 603  „Declaratie  pe  propria raspundere  pentru  exceptarea  de  la  plata  contributiei  de  asigurari sociale de sanatate“

„In esenta sunt scutite la plata contributiei la sanatate acele persoane fizice  care detin o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene; sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei si fac dovada valabilitatii asigurari”, a aratat consilierul fiscal Adrian Benta.

Sunt in sfera scutirii urmatoarele categorii principale  de persoane fizice:

a)cetatenii romani cu domiciliul in tara,

b)cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si au obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara in tara,

c)cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene care  au obtinut dreptul de a sta in Romania pentru o perioada de peste 3 luni;

d)persoanele   din   statele  membre  ale  Uniunii  Europene,  Spatiului Economic  European  si  din  Confederatia  Elvetiana  care  indeplinesc conditiile de lucrator frontalier si desfasoara o activitate salariata sau independenta in Romania si care rezida in alt stat membru in care se intorc de regula zilnic ori saptamanal.

e)pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul in Romania.

Pentru  exceptarea  de  la  plata  contributiei  de asigurari  sociale  de  sanatate,  aceste persoane depun „Declaratia  pe  propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate“ (formular 603), insotita de documente justificative.

Actul normativ exemplifica documentele justificative:

a)Document portabil A1;

b)TR/R1 Formular privind legislatia aplicabila;

c)PM/RO101 Certificat privind legislatia aplicabila;

d)MD/RO101 Certificat privind legislatia aplicabila etc

Documentele se prezinta in copie si original. Copia  se  certifica  de  organul  fiscal  „conform  cu  originalul“,  iar  originalul  se restituie contribuabilului.

In situatia depunerii declaratiei prin posta, documentele justificative se vor anexa in copie legalizata

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE