Cine poate accesa fonduri europene pentru activitatile neagricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

O noua sesiune de depunere pentru Submasura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale va fi deschisa anul viitor. Pana atunci, cei interesati isi pot pune la punct dosarele de accesare a fondurilor europene. Va prezentam in cadrul acestui articol lista beneficiarilor eligibili pentru submasura 6.2.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta sub-masura sunt:

– Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);

– Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pâna la data aplicarii pentru sprijin;

– Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pâna in momentul depunerii acesteia (start-ups).

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atât cele existente cât si cele nou infiintate (start-up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa-si desfasoare activitatea in spatiul rural (atât sediul social, cât si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activitatilor agricole pot fi amplasate si in mediul urban. Sunt eligibili in cadrul submasurii 6.2, numai solicitantii inscrisi la ONRC.

Este eligibil pentru finantare solicitantul care propune realizarea de activitati aferente a unui cod CAEN pâna la maximum 5 (cinci) coduri CAEN inregistrate la Registrul Comertului, autorizate/ neautorizate in conditiile Legii nr. 359/2004. In cazul in care prin proiect sunt propuse activitati aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN) , cu valori diferite ale sprijinului public nerambursabil (50.000 euro, respectiv 70.000 euro), proiectul va primi spijinul cel mai mic. Totodata, in cazul in care prin proiect sunt propuse activitati aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale punctajelor de selectie, se va acorda punctajul cel mai mic.

Pentru a fi eligibili solicitantii care la data depunerii Cererii de finantare aveau autorizat/ autorizate codul/ codurile CAEN propus/ propuse prin proiect, au obligatia de a depune o Declaratie intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care solicita finantare.

Nu sunt eligibili solicitantii ai caror asociati/actionari detin parti sociale in cadrul altor intreprinderi care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/ acelorasi cod/ coduri CAEN autorizat/ autorizate la ONRC, ca cel/ cele propus/ propuse prin Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia/ acestora, autorizate.

Nu sunt eligibili solicitantii in cadrul carora se regasesc asociati/ actionari – persoane fizice rude de gradul I sau care sunt sot/sotie cu asociati/actionari in cadrul altei intreprinderi care solicita in cadrul aceleiasi sesiuni sau au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin submasura 6.2 si prin Masura 19 “Dezvoltarea locala LEADER”- submasura 19.2 „Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala”pentru aceleasi tipuri de activitati sau activitati complementare. In acest sens solicitantii vor declara ca nu se afla in aceasta situatie (bifa in Sectiunea F – a Cererii de finantare).

Sprijinul financiar forfetar pentru infiintarea de activitati neagricole poate fi accesat o singura data prin sM 6.2 sau prin Masura 19 „Dezvoltarea locala LEADER” – Submasura 19.2 „Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” cu conditia ca asociatii/actionarii solicitantului sa nu detina aceasta calitate in cadrul altor intreprinderi care au beneficiat de sprijin nerambursabil forfetar prin aceste submasuri.

In situatia solicitantilor cu asociati/ actionari comuni doar un singur solicitant poate fi eligibil, o singura data, pentru sprijin financiar nerambursabil forfetar in cadrul sub-masurilor 6.2 si 19.2 „Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” (pentru sprijin nerambursabil forfetar, asimilat submasurii 6.2).

Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel: – 70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de finantare si 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Contractuluide finantare si va fi in valoare de: 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism sau de 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE