Cheltuielile cu ucenicul de la fermă sunt deductibile

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii se confruntă cu lipsa forței de muncă, cauzată atât de îmbătrânirea populației din mediul rural, a exodului tinerilor în străinătate, dar și a dispariției unui număr mare din unitățile de învățământ cu profil agricol. Pentru cei care vor să își „școlească” singuri viitorii angajați, în cadrul fermei proprii, Guvernul a adoptat, în ultima ședință, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

Hotărârea adoptată de Guvern stabileşte o serie de măsuri prin care formarea profesională la locul de muncă se modernizează şi se aliniază la legislaţia europeană. Printre schimbările pe care le introduce actul normativ se numără obligativitatea ca formarea profesională realizată la locul de muncă să fie organizată de furnizori de formare profesională autorizaţi în condiţiile OG nr.129/2000. De asemenea, programele de formare profesională prin ucenicie la care participă ucenici cu nevoi speciale trebuie să fie adaptate la particularităţile specifice fiecărei categorii de persoane.

Pentru coordonarea activităţii ucenicului, angajatorul trebuie să desemneze un coordonator de ucenicie care să fie salariat al acestuia. Încheierea contractului de ucenicie se face pe baza dispoziţiilor de repartizare eliberate de agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă. Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie sunt numai cele prin care se poate dovedi îndeplinirea condiţiilor de acces la un contract de muncă coroborat cu un contract de formare profesională de un anumit nivel de calificare.

În baza noilor reglementări, angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază îşi au sediul locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie. Acestea trebuie să anunțe posturile disponibile celor interesați.

Cheltuielile pentru formarea profesională a salariaţilor care au statut de ucenic se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit în condiţiile art.35 al OG nr.129/2000. În plus, UE poate susţine formarea profesională prin ucenicie, prin Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, Alianţa Europeană pentru Ucenici.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE