Campania de primire a cererilor de sprijin pe suprafaţă se va derula în perioada 3 martie – 15 mai 2014, respectiv 9 iunie, cu penalizări de 1% pentru fiecare zi de întârziere, a anunțat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt:

 1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);
 2. Ajutoare naționale tranzitorii (ANT):
 • ANT 1- culturi în teren arabil;
 • ANT 2- in pentru fibră;
 • ANT 3- cânepă pentru fibră;
 • ANT 4- tutun;
 • ANT 5- hamei;
 • ANT 6- sfeclă de zahăr.

3.  Schema de plată separată pentru zahăr;

4. Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zona montană;

5. Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală:

Se continuă angajamentele aflate în desfașurare. Pentru angajamentele care au fost finalizate înanul 2013 se acceptă prelungirea lor cu un an, pentru anul 2014, sub rezerva aprobării PNDR de către Comisia Europeană.

 • Măsura 211 – Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate;
 • Măsura 212 – Plăţi compensatorii pentru zonele specific şi semnificativ defavorizate din punct de vedere natural.
 • Măsura 214 – Plăţi de Agro-mediu:
 1. Pachetul 1 (P1) – Pajişti cu înaltă valoare naturală;
 2. Pachetul 2 (P2) – Practici agricole tradiţionale;
 3. Pachetul 3 (P3) – Pajişti importante pentru păsări;
 4. Pachetul 4 (P4) – Culturi verzi;
 5. Pachetul 5 (P5) – Agricultura ecologică;
 6. Pachetul 6 (P6) – Pajiști importante pentru fluturi;
 7. Pachetul 7 (P7) – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu.

În cadrul Măsurii 214 – Plăţi de Agro-mediu, se pot combina pe parcelă: P1 cu P2 sau P4 cu P5. Nu se pot combina pe parcelă P4 cu P7.