Ce suprafete sunt exceptate de la plata subventiei

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In aceasta perioada, Agentia de Plati desfasoara controlul pe teren pentru a stabili corectitudinea cererilor de plata intocmite de fermieri la inceputul anului. Pentru a evita situatiile mai putin placute, StiriAgricole.ro va informeaza care sunt suprafetele de teren pentru care nu se acorda subventia SAPS.

Conform Ghidului pentru solicitantii de plati directe si ANT, plata in cadrul SAPS se acorda pentru hectarele eligibile.

„Hectar eligibil” inseamna suprafata agricola utilizata pentru o activitate agricola din cadrul unei exploatatii. Suprafetele de teren agricol sunt considerate ca fiind hectare eligibile, numai daca sunt conforme cu definitia hectarului eligibil pe tot parcursul anului calendaristic, cu exceptia cazurilor de forta majora sau a unor circumstante exceptionale.

Terenurile care nu au facut parte din circuitul agricol pentru intregul an de cerere nu sunt eligibile la plata. In cazul in care fermierul decide scoaterea din circuitul agricol a unei suprafete de teren, are obligatia de a notifica APIA privind modificarea cererii unice de plata, prin retragerea acestei suprafete, conf. art. 8 alin. (1) lit. i) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10 din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede:

Nu se acorda plati directe pentru suprafata care depaseste suprafata maxima eligibila blocului fizic.

Nu sunt incluse in hectarul eligibil:

a) suprafetele compacte sau insumate mai mari de 100 metri patrati care nu sunt folosite pentru activitati agricole, cum ar fi vegetatia forestiera, iazurile naturale permanente, cu exceptia drumurilor/aleilor de exploatare din interiorul suprafetei parcelei agricole, inclusiv din sere si solare, cu latimea mai mica de 2 m;

b) drumurile/aleile de exploatare din interiorul suprafetei parcelei agricole, inclusiv din sere si solare, a caror latime este mai mare de 2 m.

Suprafata de teren ocupata de orice tip de constructie, indiferent de marime, nu este eligibila la plata. Fac exceptie suprafetele de teren ocupate cu sere si solarii.

Terenurile scoase din circuitul agricol nu sunt eligibile la platile pe suprafata.

Nu sunt eligibile la plata urmatoarele suprafete:

a) suprafetele agricole pe care se constata in urma controlului pe teren ca nu s-a desfasurat activitatea agricola definita la art. 2 alin. (2) din ordonanta;

b) suprafetele din rezervatiile stiintifice, zonele de protectie stricta din parcurile nationale, parcurile naturale sau din rezervatii ale biosferei si amenajarile peisagistice (de exemplu, Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, Parcul National Muntii Rodnei). Sunt eligibile la plata suprafetele agricole situate in zonele de protectie integrala si zonele de conservare durabila (zonele-tampon) din parcurile nationale si naturale pe care se pot desfasura activitati agricole, cu respectarea masurilor impuse in planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerintele pentru masurile de sprijin direct, iar in situatia in care acesta nu este elaborat/este in curs de elaborare, cu respectarea setului de masuri de conservare stabilite de catre administratorii ariilor naturale protejate respective.

Fermierii care declara aceste suprafete in cererea unica de plata, trebuie sa aiba in vedere faptul ca solicitarea platii pe aceste suprafete poate determina sanctiuni conform prevederilor art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul Integrat de Administrare si Control. Ca atare, daca utilizeaza si alte suprafete decat cele din rezervatiile stiintifice, zonele de protectie stricta din parcurile nationale, parcurile naturale sau din rezervatii ale biosferei si amenajarile peisagistice, fermierul poate sa declare toate suprafetele pe care le detine si le utilizeaza si sa solicite plata pentru suprafetele care nu sunt in zonele din rezervatii stiintifice sau in cele cu protectie stricta.

c) suprafetele amenajate ca terenuri permanente de sport;

d) suprafetele aferente aeroporturilor si culoarelor de siguranta, suprafetele aferente aerodromurilor si/sau heliporturilor;

e) suprafete aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, partii de ski) care sunt scoase din circuitul agricol;

f) suprafetele/terenurile firmelor imobiliare scoase din circuitul agricol;

g) suprafete apartinand unitatilor militare;

h) suprafetele de teren ocupate de parcuri fotovoltaice;

i) suprafetele scoase din circuitul agricol pentru parcurile eoliene;

j) suprafetele de teren aferente lucrarilor de consolidare, de protectie si de aparare si terenul aferent elementelor infrastructurii autostrazilor si drumurilor nationale apartinand domeniului public al statului, conform Ordonantei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

k) suprafetele de teren care constituie zone de protectie ale suprafetelor ocupate de lucrari de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale si derivatii hidrotehnice la capacitatea maxima de transport a acestora, precum si de alte constructii hidrotehnice realizate pe ape, lucrari de aparare impotriva inundatiilor, constructii si instalatii hidrometrice, precum si instalatii de determinare automata a calitatii apelor, prevazute la art. 40 alin. (1) lit. d), e) si f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

l) suprafetele de teren care constituie zone de protectie adiacente infrastructurii de imbunatatiri funciare prevazute in Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 227/2006 privind amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente infrastructurii de imbunatatiri funciare;

m) suprafetele de parloaga declarate pe acelasi amplasament pentru mai mult de 1 an;” Referitor la litera m), alin. 5 din actul normativ mentionat, respectiv“nu sunt eligibile suprafetele de parloaga declarate pe acelasi amplasament pentru mai mult de 1 an” , la declararea de catre fermier in 2017a parcelei de teren necultivat (cod 970 si/sau 972), daca aceeasi suprafata a fost declarata si in anul 2016 cu cod 970 si/sau 972, in aplicatia IPA-Online fermierii primesc mesaj de atentionare.

Fermierii care declara aceste suprafete in cererea unica de plata, trebuie sa aiba in vedere faptul ca solicitarea platii pe aceste suprafete poate determina sanctiuni conform prevederilor art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul Integrat de Administrare si Control.

n) suprafetele declarate in cererea unica de plata in afara limitelor blocului fizic. Exceptie sunt cazurile in care fermierul semnaleaza, la depunerea cererii, necesitatea actualizarii limitelor blocului fizic, iar APIA confirma observatia fermierului pe baza celor mai recente imagini ortofoto sau in urma verificarilor in teren pentru acestscop.”, conform art. 10 alin.5) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015.

o) suprafetele cu amenajari piscicole, asa cum acestea sunt prevazute in art. 23. alin. (20) din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 734/2015. “

Suprafetele coronamentelor si ale taluzurilor digurilor de aparare impotriva inundatiilor si ale canalelor de irigatii si desecare, precum si taluzurile si zonele de protectie ale cailor de comunicatii nu sunt considerate suprafete agricole.

Suprafetele utilizate pentru productia de canepa constituie hectare eligibile numai in cazul in care continutul de tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu depaseste 0,2%.

Conform art. 30 din OMADR nr619/2015, cu modificarile si completarile ulterioare: „(1) In cazul suprafetelor utilizate pentru productia de canepa in conformitate cu articolul 10 alin. (5) din ordonanta, in cererea unica de plata fermierul trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii si documente:

a) identificarea parcelelor semanate cu canepa;

b) soiurile de seminte si cantitatile de seminte utilizate (in kg/ha);

c) etichetele oficiale aplicate pe ambalajele semintelor certificate, in conformitate cu Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea semintelor de plante oleaginoase si pentru fibre, care se vor pastra la centrul local/judetean sau al municipiului Bucuresti al APIA, dupa caz;

Eligibilitatea suprafetelor utilizate pentru productia de canepa este conditionata de utilizarea de seminte din soiurile enumerate in “Catalogul comun al soiurilor de plante agricole” la data de 15 martie a anului pentru care se acorda plata respectiva si publicate in conformitate cu articolul 17 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole

Prin derogare de la alin.(1) lit. c), in cazul in care semanatul are loc dupa data finala stabilita pentru depunerea cererii unicede plata, etichetele sunt furnizate cel tarziu pana la 30 iunie. Daca etichetele trebuie furnizate, de asemenea, altor autoritati nationale, APIA restituie originalele etichetelor beneficiarilor de indata ce au fost prezentate in conformitate cu dispozitiile de la alin. (1) lit. c). Etichetele inapoiate se stampileaza de catre APIA ca fiind utilizate pentru o cerere unica de plata.

In conformitate cu legislatia in vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor recolteaza probele pentru determinarea continutului de tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de canepa cultivate si transmit Laboratorului Regional pentru Controlul Calitatii si Igienei Vinului Blaj probele preluate, insotite de datele de identificare ale fiecarui fermier (numele si prenumele, codul numeric personal/codul unic de inregistrare, adresa, sediul) si datele de identificare ale fiecarei parcele cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), pana la data de 15 septembrie a anului de recolta.

Laboratorul Regional pentru Controlul Calitatii si Igienei Vinului Blaj are obligatia sa transmita MADR si APIA pana la data de 1 noiembrie a anului de recolta raportul cu privire la continutul de THC pentru fiecare parcela cultivata cu canepa pentru fibra si seminte care include urmatoarele informatii: continutul de THC, impartit in transe/gradari de 0,1%, procedura utilizata, precum si datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE