Ce subventii pot obtine fermierii pentru mentinerea pajistilor permanente

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii romani pot obtine subventii de aproape 200 de euro pentru lucrarile de agromediu pe care le realizeaza in exploatatiile pe care le detin.

Potrivit legislatiei, mentinerea pajistilor permanente existente implica:

a) interdictia de a converti/ara suprafetele de pajisti permanente situate în ariile naturale protejate desemnate în baza legislatiei nationale care transpune prevederile Directivei 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica si ale Directivei 2009/147/CE din 30 noiembrie 2009 privind conservarea pasarilor salbatice;

b) proportia dintre suprafata totala cu pajisti permanente si suprafata agricola totala declarate la APIA, nu trebuie sa scada cu mai mult de 5% fata de proportia de referinta stabilita în anul 2015;

c) în cazul în care proportia de referinta a scazut cu peste 5 % la nivel national, se instituie obligatii la nivel de exploatatie de a reconverti terenul în pajisti permanente pentru acei fermieri care au la dispozitie teren care a fost convertit din teren cu pajisti permanente în teren pentru alte utilizari într-o perioada din trecut, asa cum este prevazut în art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat, denumit în continuare Regulamentul 639/2014. Aceasta prevedere nu se aplica în cazul în care scaderea cu peste 5% provine din împadurire, cu conditia ca împadurirea sa fie compatibila cu mediul si sa nu includa plantatiile de specii forestiere cu ciclu de productie scurt, de brazi de Craciun sau de arbori cu crestere rapida pentru productia de energie.

Anul acesta, APIA a platit 93 euro/ha/an pentru pachetul 1 -pajisti cu înalta valoare naturala, 21 euro/ha/an pentru practicile agricole traditionale, 159 euro/ha/an pentru pajisti importante pentru pasari: Varianta 3.1 – crex crex –261 euro/ha/an Varianta 3.2 –Lanius minor si Falco vespertinus, 128 Euro/ha/an pentru pachetul 4 –Culturi verzi, 125 euro/ha/an pentru pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbarilor climatice, 282 euro/ha/an pentru pachetul 6 –pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.), 250 euro/ha/an pentru pachetul 7 –terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a publicat situatia centralizata a platilor efectuate in Campania 2015 pe masura 10 – agromediu si clima. Potrivit situatiei APIA, fermierii romani au primit subventii europene in cadrul acestei masuri de aproape 19 milioane de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE