Fermierii care desfasoara activitati agricole in zone defavorizate pot accesa subventii speciale de la APIA. Sprijinul financiar se regaseste in cadrul Masurii 13 – plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice, din cadrul Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) aferent PNDR 2014-2020.

Sumele compensatorii pe care le pot accesa fermieri sunt intre 54 de euro/hectar/an, pentru cei care isi desfasoara activitatea in zone care se confrunta cu costrangeri naturale semnificative (ANC SEMN), si pot ajunge pana la 86 de euro/hectar/an, pentru agricultorii care isi desfasoara activitatea in zonele montane (ANC ZM).

Cele trei submasuri de plati compensatorii pentru zonele defavorizate:

In cazul fermelor cu suprafete agricole mai mari de 50 ha (prag de la care incepe aplicarea degresivitatii), valoarea platii scade pentru acele suprafete agricole care depasesc aceasta valoare:

  • 1-50 ha – 100% din prima acordata pe hectar,
  • 50,01-100 ha – 75% din prima acordata pe hectar,
  • 100,01-300 ha – 50% din prima acordata pe hectar,
  • peste 300 ha – 35% din prima acordata pe hectar.

Pentru sub-masurile 13.2 si 13.3, in cazul in care in urma aplicarii degresivitatii, valoarea platii compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior celui de 25 €/ha, plata compensatorie acordata pe unitatea de suprafata va fi in cuantum de 25 €/ha.

Conditii de eligibilitate:

Pentru toate masurile de mediu si clima aplicabile pe terenurile agricole (M.10, M.11, M.13), beneficiarul:

  • Este utilizatorul unei suprafete agricole localizata pe teritoriul României, identificabila in Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS), si se inregistreaza la APIA cu suprafata agricola.
  • Detine o suprafata minima a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minima de 0,3 ha (in cazurile prevazute de conditiile specifice schemei unice de plata pe suprafata, in cazul anumitor tipuri de culturi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha – pentru vii si livezi, arbusti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole si viticole).
  • Sa declare toate parcelele agricole eligibile si neeligibile pe care le utilizeaza; nedeclararea intregii suprafete agricole utilizate atrage dupa sine sanctiuni (art. 16 din Regulamentul UE nr. 640/2014, cu modificarile si completarile ulterioare).
  • Sa depuna anual o singura cerere unica de plata pe suprafata, indiferent daca parcelele pe care le utilizeaza sunt situate in localitati/judete diferite.
  • Sa deschida un angajament prin depunerea cererii unice de plata. Beneficiarii vor primi o copie a cererii unice de plata la deschiderea unui angajament nou.

Pentru Masurile 11 si 13, beneficiarul:

  • Se incadreaza in categoria fermierilor activi, in intelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 si prevederilor art. 6 al OUG nr. 3/2015.

Masura 13 din PNDR, dedicata zonelor afectate de constrangeri naturale, are o alocare in noul Program National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 de 1.355 de milioane de euro.

Sursa: Ghidul informativ pentru beneficiarii masurilor de mediu si clima PNDR 2014 2020 (APIA)