Ce subventii pentru zone defavorizate pot accesa fermierii in acest an

Facebook
Twitter

Fermierii care desfasoara activitati agricole in zone defavorizate pot accesa subventii speciale de la APIA. Sprijinul financiar se regaseste in cadrul Masurii 13 – plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice, din cadrul Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) aferent PNDR 2014-2020.

Sumele compensatorii pe care le pot accesa fermieri sunt intre 54 de euro/hectar/an, pentru cei care isi desfasoara activitatea in zone care se confrunta cu costrangeri naturale semnificative (ANC SEMN), si pot ajunge pana la 86 de euro/hectar/an, pentru agricultorii care isi desfasoara activitatea in zonele montane (ANC ZM).

Cele trei submasuri de plati compensatorii pentru zonele defavorizate:

pachete zone defavorizate

In cazul fermelor cu suprafete agricole mai mari de 50 ha (prag de la care incepe aplicarea degresivitatii), valoarea platii scade pentru acele suprafete agricole care depasesc aceasta valoare:

  • 1-50 ha – 100% din prima acordata pe hectar,
  • 50,01-100 ha – 75% din prima acordata pe hectar,
  • 100,01-300 ha – 50% din prima acordata pe hectar,
  • peste 300 ha – 35% din prima acordata pe hectar.

Pentru sub-masurile 13.2 si 13.3, in cazul in care in urma aplicarii degresivitatii, valoarea platii compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior celui de 25 €/ha, plata compensatorie acordata pe unitatea de suprafata va fi in cuantum de 25 €/ha.

zone eligibile plata subventii

Conditii de eligibilitate:

Pentru toate masurile de mediu si clima aplicabile pe terenurile agricole (M.10, M.11, M.13), beneficiarul:

  • Este utilizatorul unei suprafete agricole localizata pe teritoriul României, identificabila in Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS), si se inregistreaza la APIA cu suprafata agricola.
  • Detine o suprafata minima a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minima de 0,3 ha (in cazurile prevazute de conditiile specifice schemei unice de plata pe suprafata, in cazul anumitor tipuri de culturi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha – pentru vii si livezi, arbusti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole si viticole).
  • Sa declare toate parcelele agricole eligibile si neeligibile pe care le utilizeaza; nedeclararea intregii suprafete agricole utilizate atrage dupa sine sanctiuni (art. 16 din Regulamentul UE nr. 640/2014, cu modificarile si completarile ulterioare).
  • Sa depuna anual o singura cerere unica de plata pe suprafata, indiferent daca parcelele pe care le utilizeaza sunt situate in localitati/judete diferite.
  • Sa deschida un angajament prin depunerea cererii unice de plata. Beneficiarii vor primi o copie a cererii unice de plata la deschiderea unui angajament nou.

Pentru Masurile 11 si 13, beneficiarul:

  • Se incadreaza in categoria fermierilor activi, in intelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 si prevederilor art. 6 al OUG nr. 3/2015.

Masura 13 din PNDR, dedicata zonelor afectate de constrangeri naturale, are o alocare in noul Program National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 de 1.355 de milioane de euro.

Sursa: Ghidul informativ pentru beneficiarii masurilor de mediu si clima PNDR 2014 2020 (APIA)

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE