Ce spune MADR despre schema certificatelor de depozit

Facebook
Twitter

După ce fermierii au criticat noua schemă a certificatelor de depozit, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a precizat următoarele:

  • Schema de garantare a certificatelor de depozit pentru seminţe de consum a fost operaţionalizată începând cu anul 2009 şi a funcţionat până în luna aprilie 2013 când a fost suspendată.
  • Suspendarea schemei s-a realizat prin Decizia nr.2/77394 din 10.04.2013 a Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum, comisie constituită din reprezentanţi ai MADR, depozitari, procesatori şi comercianţi de pe filiera seminţelor de consum.
  • Motivele care au stat la baza suspendării schemei au fost următoarele:
  1. depăşirea de către FGCR a nivelului de expunere a valorii schemei de garantare   faţă de valoarea totală a seminţelor de consum depozitate şi înscrise în certificatele de depozit aflate în circulaţie.
  2. neatingerea scopului schemei: cu toate că schema de garantare a certificatelor de depozit a fost instituită, în principal, ca un sistem de finanţare a fermierilor care nu deţin spaţii de depozitare proprii, pentru facilitarea accesării de credite bancare utilizând certificatele de depozit ca alternativă a tranzacţionării directe de seminţe de consum imediat după recoltare, în fapt schema nu şi-a atins scopul deoarece s-a constatat că de această schemă au beneficiat numai un număr redus de operatori economici din agricultură (21 societăţi), care au atât calitatea de depozitar licenţiat, de producător de seminţe de consum şi deţinător de certificate de depozit emise de FGCR.
  • Din 2009 şi până la data suspendării schemei, depozitarii licenţiaţi beneficiari ai schemei au emis un număr de 1.187 de certificate de depozit, aferent unei cantităţi de seminţe de consum de 1,644 mil. tone, având o valoare actualizată la data curentă de 1.408 mil. lei. Din analiza acestor date, se poate constata gradul redus de eficienţă a aplicării schemei de garantare a certificatelor de depozit, atât prin compararea cantităţii totale de seminţe de consum acoperită prin certificate de depozit, cu nivelul total al producţiei de cereale şi oleaginoase de circa 73 milioane tone obţinute pe perioada de aplicare a schemei, cât şi prin dirijarea indirectă a fondurilor publice puse la dispoziţia schemei, către beneficiari care aveau în fapt triplă calitate ( depozitar-producător agricol – deţinător de certificate de depozit ) nefiind astfel supuşi presiunii pieţei ca şi marea masă a fermierilor care nu deţin spaţii de depozitare şi nu au putut accesa niciodată schema datorită politicilor practicate de traderi.
  • În ceea ce priveşte finanţarea de la buget a schemei de garantare, precizăm că nivelul de finanţare a fost stabilit prin OG nr.7/2009 la un plafon de 42 milioane lei, sumă care nu a fost asigurată în totalitate nici în toamna anului 2009, nici în anii 2010, respectiv 2011, fapt ce nu este imputabil actualei guvernări, ci fostelor Guverne. În acest sens, nu putem fi de acord cu afirmaţiile privind sabotarea agricultorului român, ci mai degrabă răspunsuri pe aceste subiecte ar trebui solicitate inclusiv fostului Preşedinte al Comisiei pentru Acordarea Licenţelor de Depozit pentru Seminţe de Consum. În cursul anului 2012 au fost evaluate rezultatele aplicării schemei, inclusiv în vederea completării plafonului de finanţare. Aceste demersuri nu s-au finalizat având în vedere decizia de suspendare menţionată.
  • În prezent MADR elaborează un proiect legislativ pentru îmbunătăţirea regimului de depozitare a seminţelor de consum în spaţii licenţiate şi de utilizare a certificatelor de depozit pentru acestea.
  • Cu privire la evoluţia actuală a preţurilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a solicitat Consiliului Concurenţei să analizeze aspectele referitoare la stabilirea unor preţuri şi condiţii inechitabile de tranzacţionare a seminţelor de consum din recolta acestui an şi să dispună măsuri pentru restabilirea unui mediu concurenţial normal pe piaţa produselor agricole.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE