Ce sprijin primesc crescatorii de animale si cand se pot depune cererile

Facebook
Twitter

Ministerul Agriculturii, prin APIA, informeaza crescatorii de animale ca, in perioada 27 august – 15 septembrie 2022, primeste Cereri de solicitare a ajutorului exceptional pentru sustinerea urmatoarelor activitati:

  • cresterea si/sau ingrasare si/sau reproductia suinelor;
  • cresterea si/sau reproductia si/sau incubatia pasarilor.

Scopul acestei scheme de sustinere financiara il reprezinta acordarea de ajutoare exceptionale, producatorilor agricoli, crescatori de animale, din sectoarele suin si avicol, pentru sustinerea unor cheltuieli angajate in perioada 24 februarie  – 31 iulie 2022, necesare activitatilor de crestere si/sau reproductie a suinelor, respectiv de crestere si/sau reproductie si/sau incubatie a pasarilor, in vederea realizarii obiectivelor de utilizare eficienta a resurselor, gestionarea nutrientilor si aplicarea unor metode de productie favorabile mediului si climei, pentru sustinerea activitatii de crestere in anul 2022, prin compensarea pierderilor generate de cresterea preturilor la furaje, energie electrica si gaze naturale.

Cererile se depun la Centrele Judetene ale APIA pe raza carora potentialii beneficiari au sediul social sau unde au depus cerere de solicitare pentru Masura 14 – Bunastarea animalelor. Formularul de cerere si documentele justificate ce insotesc cererea, precum si Ghidul solicitantului se vor regasi pe site-ul APIA www.apia.org.ro.

Documentele depuse/transmise in copie de catre beneficiar, vor purta sintagma “conform cu originalul”, vor fi datate si insusite prin semnatura de catre beneficiar.

Beneficiarii sunt producatorii agricoli, crescatori de suine sau pasari, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau persoane juridice, care detin exploatatii autorizate sanitar veterinar pana la data de 24 februarie 2022.

Conditiile de eligibilitate:

a) sa fie inregistrati in registrul unic de identificare, denumit in continuare RUI si sa detina cod unic de inregistrare atribuit de catre APIA;

b) sa detina exploatatie cu cod ANSVSA, autorizata sanitar – verterinar;

c) sa desfasoare activitate de crestere si/sau ingrasare si/sau reproductie a suinelor, respectiv de crestere si/sau reproductie si/sau incubatie a pasarilor, in perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, cu conditia mentinerii activitatii pana la data de 31 decembrie 2022;

d) ajutorul de adaptare exceptional se acorda pentru capacitatea de productie in conditii minime de bunastare detinuta de beneficiar, echivalent UVM, in functie de categoriile de suine/pasari, cu scopul de a mentine exploatatia in bune conditii tehnologice.

Plata ajutoarelor exceptionale se efectueaza pana la data de 30 septembrie 2022.

Resursele financiare totale necesare implementarii schemei de ajutor exceptional in sectoarele suin si avicol sunt de 129.166,292 mii lei, echivalentul sumei de 26.100 mii euro stabilit in conformitate cu prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467, care se asigura astfel:

a) 63.075,336 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,324 mii euro, finantare externa nerambursabila conforma Anexei la Regulamentul delegat (UE) 2022/467;

b) 66.090,956 mii lei, echivalentul sumei de 13.354,676 mii euro, de la bugetul de stat in conformitate cu prevederile art.2 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467 si in limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu aceasta destinatie.

Cursul valutar este cel stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro in conformitate cu prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467.

Cuantumul ajutorului exceptional care se acorda beneficiarilor din sectorul suin pe capacitatea de productie detinuta este de:

a) 200 euro/UVM pentru capacitatea de productie animale de reproductie (scroafe si/sau scrofite montate);

b) 50 euro/UVM pentru capacitatea de productie suine la ingrasat.

Valoarea totala ce poate fi acordata pentru fiecare beneficiar se calculeaza in functie de capacitatea de productie in conditii minime de bunastare detinuta, echivalent UVM, pana la concurenta plafonului echivalent in lei a 150.000 euro.

Cuantumul ajutorului exceptional care se acorda beneficiarilor din sectorul avicol pe capacitatea de productie detinuta este de:

a) 50 euro/UVM pentru capacitatea de productie gaini reproductie rase grele si/sau tineret de reproductie, gaini ouatoare si/sau tineret de inlocuire;

b) 20 euro/UVM pentru capacitatea de productie pui de carne, pui de curca, precum si pui de gaina eclozionati si/sau pui de curca eclozionati pe serie.

Valoarea totala ce poate fi acordata pentru fiecare beneficiar se calculeaza in functie de capacitatea de productie in conditii minime de bunastare detinuta, echivalent UVM, pana la concurenta plafonului echivalent in lei a 100.000 euro.

In situatia in care sumele centralizate depasesc resursele financiare aprobate cu aceasta destinatie, valoarea ajutorului exceptional se reduce proportional pentru toti beneficiarii.

Totodata, in cazul in care din resursele financiare alocate ramane o suma nedistribuita/neutilizata, aceasta se redistribuie procentual celorlalti beneficiari cu respectarea sumei maxime de 150.000/100.000 euro per beneficiar, in functie de specii.

Legislatie: Hotararea nr. 1053/2022 privind acordarea unor ajutoare exceptionale producatorilor agricoli, crescatorilor de animale din sectoarele suin si avicol, publicata in Monitorul Oficial nr. 834/24.08.2022.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE