Pe langa subventiile obsnuite, fermierii romani au avut posibilitatea sa solicite de la APIA si plati suplimentare pe agromediu, in anul de cerere 2015.

Pentru a putea primi subventii pe agromediu, fermierii trebuie sa detina parcele cu suprafata minima de cel putin 0,3 Ha, suprafata agricola a fermei fiind necesar sa fie de minim 1 Ha. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole si arbustilor fructiferi suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 Ha.

Mai exact, exista trei masuri de agromediu pentru fermierii romani:

  • 211 – „Sprijin pentru zona montana defavorizata”;
  • 212 – „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”;
  • 214 – „Plati de agromediu”;

Beneficiarii eligibili sunt fermierii care utilizeaza terenuri situate in unitatile administrativ-teritoriale din Zona Montana Defavorizata, prezentate in Anexa 4A din Programul National de Dezvoltare Rurala.

De asemenea, pentru a fi eligibili fermierii trebuie sa se angajeze ca vor continua activitatile agricole timp de 5 ani de la data efectuarii primei plati aferente acestei masuri si ca vor respecta pe toata suprafata agricola a fermei si pe toata durata angajamentului.

Pentru masura 211 – „Sprijin pentru zona montana defavorizata” se vor acorda plati anuale fixe pe hectarul de teren agricol utilizat, situat in cadrul zonei montane defavorizate. Valoarea platii este de 50 euro/ha. Suma scade procentual pentru suprafetele agricole care depasesc 50 de hectare.

In ceea ce priveste masura 212 – „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”, sumele acordate sunt de 90 de euro pe hectare pentru zonele semnificativ defavorizate si 60 de euro pe hectar pentru zonele devaforizate de conditii naturale specifice. In cazul fermelor cu suprafete agricole mai mari de 50 Ha, valoarea platii scade procentual.

Platile pe agromediu, aferente masurii 214, au ca obiectiv dezvoltarea durabila a spatiului rural prin incurajarea utilizatorilor de terenuri sa introduca sau sa continue metodele de productie agricola compatibile cu protectia si imbunatatirea mediului, a biodiversitatii, apei, solului, peisajului rural.

  • Pentru Pachetul 1 – Pajisti cu inalta valoare naturala – sprijinul va fi de 124 de euro/hectar.
  • Pentru Pachetul 2 – Practici agricole traditionale – sprijinul va fi de 58 de euro/hectar.
  • Pentru Pachetul 3 – Pajisti importante pentru gaini – sprijinul va fi de 209 de euro/hectar.
  • Pentru Pachetul 4 – Pajisti importante pentru pasari – sprijinul va fi de 101 de euro/hectar.

Sursa: Prezentare Masuri de sprijin pentru zonele defavorizate si agromediu (APIA)