Ce sanctiuni risca fermierii daca nu respecta cerintele masurii 11 – Agricultura ecologica

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a elaborat recent un Ordin in cadrul caruia sunt prezentate sanctiunile aplicate fermierilor care nu respecte cerintele masurii 11 – Agricultura ecologica, ce intra in vigoare incepand cu 2017.

Sistemul de sanctiuni, aplicabil pentru cererile de plata aferente masurii 11 – Agricultura ecologica, depuse de fermieri incepand cu campania 2017, se stabileste tinandu-se cont de urmatoarele aspecte ale neconformitatilor constatate:

– neglijenta presupune aplicarea unei reduceri din suma totala calculata fara penalitati, chiar daca acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sanctiuni, in cazul in care nerespectarea s-a datorat actiunii neintentionate a fermierului;

– intentia presupune prevederea de catre fermier a rezultatului faptei sale in conditiile in care fie urmareste producerea lui prin intermediul faptei, fie, desi nu il urmareste, accepta posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea in eroare cu buna-stiinta a autoritatilor cu atributii in verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false si orice alta incercare de frauda comisa in scopul obtinerii unor plati din fonduri europene nerambursabile. A doua repetitie este considerata intentie (prevederea se aplica doar la cerintele specifice, nu si la supradeclarare);

– amploarea neconformitatii depinde in special de efectul acesteia asupra operatiunii in ansamblu;

– durata (persistenta) depinde in special de perioada de timp in care se manifesta efectul acesteia sau de posibilitatea de a pune capat acestui efect prin mijloace rezonabile;

– repetitia – identificarea unor neconformitati similare in ultimii patru ani, in cazul aceluiasi beneficiar sau aceleiasi masuri, cu conditia ca beneficiarul sa fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate si sa fi avut posibilitatea, dupa caz, sa ia masurile necesare pentru a remedia situatia anterioara de neconformitate;

– gravitatea unei neconformitati depinde in special de importanta consecintelor acesteia, avand in vedere obiectivele urmarite prin angajamentele sau obligatiile care nu au fost respectate.

Exista 6 categorii de sanctiuni, care se aplica in urmatoarea ordine la suma de plata ramasa dupa etapa anterioara de sanctionare:

  • A. sanctiuni pentru supradeclararea suprafetelor;
  • B. sanctiuni pentru nerespectarea conditiilor de eligibilitate, inclusiv a cerintelor specifice si a cerintelor de baza;
  • C. sanctiuni pentru depunerea cu intarziere a cererii de plata;
  • D. sanctiuni pentru nedeclararea tuturor suprafetelor;
  • E. sanctiuni pentru nerespectarea ecoconditionalitatii;
  • F. sanctiuni suplimentare.

Fermierul nu va fi sanctionat in cazurile de forta majora si circumstante exceptionale daca a prezentat documente justificative in acest sens, conform legislatiei in vigoare.

Angajamentul multianual ramane in vigoare in caz de forta majora si se inchide in caz de circumstante exceptionale si deces. Pentru anul in care s-a manifestat cazul de forta majora sau circumstantele exceptionale, fermierul nu va primi plata compensatorie si nu se vor recupera sumele primite in campaniile anterioare.

Sunt recunoscute, in special, urmatoarele cazuri de forta majora si circumstante exceptionale:

– decesul beneficiarului;
– incapacitatea profesionala pe termen lung a beneficiarului;
– o catastrofa naturala grava care afecteaza puternic exploatatia agricola;
– distrugerea accidentala a cladirilor destinate cresterii animalelor, aflate pe exploatatia agricola;
– o epizootie sau o boala a plantelor care afecteaza partial sau integral septelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
– exproprierea intregii exploatatii agricole sau a unei mari parti a acesteia, daca exproprierea respectiva nu ar fi putut fi anticipata la data depunerii cererii.

In cazul in care fermierul care a depus cererea de plata si a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de catre reprezentantii organismelor abilitate, se considera ca acesta nu a respectat angajamentul. In acest caz fermierului nu i se va acorda nicio plata pentru masura respectiva pentru anul in curs si, in plus, i se vor recupera toate sumele acordate pana la momentul respectiv pentru toate angajamentele incheiate. Recuperarea sumelor acordate fermierului pana la momentul respectiv nu presupune si aplicarea sanctiunilor de supradeclarare.

Sanctiuni pentru supradeclararea suprafetelor

  • a) Daca diferenta dintre suprafata declarata pentru plata si suprafata determinata la nivelul unei grupe de culturi (grupa de plata) este mai mica sau egala cu 0,1 ha, suprafata determinata va fi considerata egala cu suprafata declarata. Acest paragraf nu se aplica in cazul in care diferenta reprezinta mai mult de 20% din suprafata totala declarata pentru plata.
  • b) Daca in ceea ce priveste o grupa de culturi (grupa de plata), suprafata declarata pentru plata depaseste suprafata determinata cu un procent mai mare de 3% din suprafata determinata sau 2 ha, dar mai mica sau egala cu 20% din suprafata determinata, plata se calculeaza pe baza suprafetei determinate, din care se scade dublul diferentei constatate.
  • c) Daca suprafata declarata pentru plata depaseste suprafata determinata cu un procent mai mare de 20% din suprafata determinata, pentru anul in cauza nu se acorda nicio plata pentru grupa de culturi (grupa de plata) in cauza.
  • d) Daca suprafata declarata pentru plata depaseste suprafata determinata cu un procent mai mare de 50% din suprafata determinata, fermierul este exclus de la plata pentru grupa de culturi (grupa de plata) in cauza si, in plus, acesta este sanctionat cu valoarea cuantumului ajutorului sau sprijinului care corespunde diferentei dintre suprafata declarata si suprafata determinata.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE