Ce sanctiuni risca fermierii care nu respecte angajamentele pentru bunastarea porcinelor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat de curand pe propriul site un proiect de lege care stabileste sanctiunile pentru cererile de plata depuse in anul 2016 de beneficiarii masurii 215 – Plati privind bunastarea animalelor – pachetul a) – porcine, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013.

Sistemul de sanctiuni, aplicabil pentru cererile de sprijin sau cererilor de plata depuse conform art. 44 din Regulamentul Comisiei Europene (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul Integrat de Administrare si Control si conditiile pentru refuzarea sau retragerea platilor si pentru sanctiunile administrative aplicabile in cazul platilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurala si al ecoconditionalitatii, aferente masurii 215 “Plati privind bunastarea animalelor” – pachetul a) plati in favoarea bunastarii porcinelor, depuse de beneficiarii masurii, se stabileste tinandu-se cont de urmatoarele aspecte ale neconformitatilor constatate:

Neglijenta – presupune aplicarea unei reduceri din suma totala calculata fara penalitati, chiar daca acestuia i-au fost stabilite/ nu i-au fost stabilite alte sanctiuni, in cazul in care nerespectarea s-a datorat actiunii neintentionate a beneficiarului.

Intentia (neconformitatea deliberata) – presupune prevederea de catre beneficiar a rezultatului faptei sale in conditiile in care fie urmareste producerea lui prin intermediul faptei, fie, desi nu il urmareste, accepta posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi dar nu sunt limitate la: inducerea in eroare cu buna-stiinta a autoritatilor cu atributii in verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false si orice alta incercare de frauda comisa in scopul obtinerii unor plati din fonduri europene nerambursabile. A doua reaparitie este considerata intentie (neconformitatea deliberata). Prevederea se aplica doar la cerintele specifice, nu si la sanctiunile administrative in ceea ce priveste animalele declarate si numai in cazul in care procentul rezultat din raportul dintre efectivul afectat de neconformitatea care a generat a doua reaparitie si efectivul estimat este mai mare de 10%. In cazul in care acest raport nu depaseste 10%, se trateaza ca reaparitie.

Neconformitate reprezinta, in cazul criteriilor de eligibilitate, al angajamentelor sau al altor obligatii legate de conditiile de acordare a ajutorului sau sprijinului, orice nerespectare a acelor criterii de eligibilitate, angajamente sau alte obligatii.

Reaparitia unei neconformitati presupune identificarea anterioara a unei neconformitati similare in ultimii patru ani in cazul aceluiasi beneficiar cu conditia ca beneficiarul sa fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate si sa fi avut posibilitatea, dupa caz, sa ia masurile necesare pentru a remedia situatia anterioara de neconformitate.

Amploarea unei neconformitati (extinderea) – presupune cazul de nerespectare care este determinat luandu-se in calcul, in special, efectul acesteia asupra operatiunii in ansamblu.

Gravitatea unei neconformitati – presupune cazul de nerespectare care depinde in special de importanta consecintelor acestuia, avand in vedere obiectivele urmarite prin angajamentele sau obligatiile care nu au fost respectate.

Durata – presupune cazul de nerespectare care depinde in special pe perioada de timp in care se manifesta efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capat acestor efecte prin mijloace rezonabile.

Calcularea sanctiunilor se realizeaza pe fiecare exploatatie, in cadrul exploatatiei pe fiecare subpachet si in cadrul subpachetului pe fiecare categorie de porcine.

Exista 5 categorii de sanctiuni, care se aplica in urmatoarea ordine, prin calcularea din suma ramasa, dupa etapa anterioara de calcul:

  • A. sanctiuni administrative in ceea ce priveste animalele declarate;
  • B. sanctiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale si conditiilor specifice (minime si superioare);
  • C. sanctiuni pentru depunerea cu intarziere a cererii de plata/decontului justificativ;
  • D. sanctiuni pentru nerespectarea ecoconditionalitatii;
  • E. sanctiuni suplimentare.

Beneficiarul nu va fi sanctionat in cazurile de forta majora si circumstante exceptionale daca a prezentat documente justificative in acest sens, conform legislatiei in vigoare. Prin forta majora se intelege acel eveniment imprevizibil si imposibil de inlaturat, independent de vointa omului, intervenit dupa data semnarii angajamentului care impiedica executarea lui si care exonereaza de raspundere partea care o invoca.

Detalii privind sistemul de sanctiuni pot fi consultate in cadrul proiectului de ordin, pe site-ul Ministerului Agriculturii.

Proiectul de lege se afla in dezbatere publica timp de 10 zile.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE