Ce sanctiuni risca fermierii care nu respecta cerintele pentru agromediu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent un proiect de Ordin privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile 10 „Agro – mediu si clima”, 11 „Agricultura ecologica” si 13 „Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice” prevazute in PNDR 2014-2020 si pentru masura 214 „Plati de agro – mediu” prevazuta in PNDR 2007-2013, aferente cererilor de plata depuse incepand cu anul 2017.

Va prezentam in cadrul acestui articol principalele reglementari privind sistemul de sanctiuni pentru masura 10 „Agromediu si clima”, aplicabil incepand cu anul 2017.

Sistemul de sanctiuni, aplicabil pentru cererile de plata aferente masurii 10 “Agromediu si clima” depuse de fermieri incepand cu campania 2017, se stabileste tinandu-se cont de urmatoarele aspecte ale neconformitatilor constatate:

– neglijenta presupune aplicarea unei reduceri din suma totala calculata fara penalitati, chiar daca acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sanctiuni, in cazul in care nerespectarea s-a datorat actiunii neintentionate a fermierului;

– intentia presupune prevederea de catre fermier a rezultatului faptei sale in conditiile in care fie urmareste producerea lui prin intermediul faptei, fie, desi nu il urmareste, accepta posibilitatea producerii acestui rezultat.

Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea in eroare cu buna-stiinta a autoritatilor cu atributii in verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false si orice alta incercare de frauda comisa in scopul obtinerii unor plati din fonduri europene nerambursabile. A doua repetitie este considerata intentie (prevederea se aplica doar la cerintele specifice, nu si la supradeclarare/sanctiuni administrative in ceea ce priveste animalele declarate).

 • – amploarea neconformitatii depinde in special de efectul acesteia asupra operatiunii in ansamblu;
 • – durata (persistenta) depinde in special de perioada de timp in care se manifesta efectul acesteia sau de posibilitatea de a pune capat acestui efect prin mijloace rezonabile;
 • – repetitia – identificarea unor neconformitati similare in ultimii patru ani, in cazul aceluiasi beneficiar sau aceleiasi masuri, cu conditia ca beneficiarul sa fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate si sa fi avut posibilitatea, dupa caz, sa ia masurile necesare pentru a remedia situatia anterioara de neconformitate;
 • – gravitatea unei neconformitati depinde in special de importanta consecintelor acesteia, avand in vedere obiectivele urmarite prin angajamentele sau obligatiile care nu au fost respectate.

Definitii:

 • – grupa de culturi (grup de plata) – o grupa pentru fiecare dintre suprafetele declarate in scopul aplicarii oricarei alte scheme de ajutoare sau masuri de sprijin pe suprafata, in cazul careia este aplicabila o rata a ajutorului sau a sprijinului diferita;
 • – animal declarat – animalul care face obiectul unui angajament pentru pachetul 8;
 • – animal determinat – acel animal pentru care sunt indeplinite toate conditiile prevazute de angajamentele pachetului 8.

Exista 6 categorii de sanctiuni, care se aplica in urmatoarea ordine la suma de plata ramasa dupa etapa anterioara de sanctionare:

 • A. sanctiuni pentru supradeclararea suprafetelor/sanctiuni administrative in ceea ce priveste animalele declarate;
 • B. sanctiuni pentru nerespectarea conditiilor de eligibilitate generale, a cerintelor specifice si a cerintelor de baza relevante;
 • C. sanctiuni pentru depunerea cu intarziere a cererii de plata;
 • D. sanctiuni pentru nedeclararea tuturor suprafetelor;
 • E. sanctiuni pentru nerespectarea ecoconditionalitatii;
 • F. sanctiuni suplimentare.

Fermierul nu va fi sanctionat in cazurile de forta majora si circumstante exceptionale daca a prezentat documente justificative in acest sens, conform legislatiei in vigoare.

Angajamentul multianual ramane in vigoare in caz de forta majora si se inchide in caz de circumstante exceptionale si deces. Pentru anul in care s-a manifestat cazul de forta majora ori circumstante exceptionale, fermierul nu va primi plata compensatorie si nu se vor recupera sumele primite in campaniile anterioare.

Sunt recunoscute, in special, urmatoarele cazuri de forta majora si circumstante exceptionale:

 • – decesul beneficiarului;
 • – incapacitatea profesionala pe termen lung a beneficiarului;
 • – o catastrofa naturala grava care afecteaza puternic exploatatia agricola;
 • – distrugerea accidentala a cladirilor destinate cresterii animalelor, aflate pe exploatatia agricola;
 • – o epizootie sau o boala a plantelor care afecteaza partial sau integral septelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
 • – exproprierea intregii exploatatii agricole sau a unei mari parti a acesteia, daca exproprierea respectiva nu ar fi putut fi anticipata la data depunerii cererii.

In cazul in care beneficiarul care a depus cererea de plata si a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de catre reprezentantii organismelor abilitate, se considera ca acesta nu a respectat angajamentul. In acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plata pentru masura respectiva pentru anul in curs si, in plus, i se vor recupera toate sumele acordate pana la momentul respectiv pentru toate angajamentele incheiate pe masura respectiva. Recuperarea sumelor acordate fermierului pana la momentul respectiv nu presupune si aplicarea sanctiunilor de supradeclarare.

A. Sanctiuni pentru supradeclararea suprafetelor – pentru pachetele 1-7 si sanctiuni administrative in ceea ce priveste animalele declarate – pentru pachetul 8

Sanctiuni administrative pentru supradeclararea suprafetelor – pentru pachetele 1 – 7

 • a) Daca diferenta dintre suprafata declarata pentru plata si suprafata determinata la nivelul unei grupe de culturi este mai mica sau egala cu 0,1 ha, suprafata determinata va fi considerata egala cu suprafata declarata. Acest paragraf nu se aplica in cazul in care diferenta reprezinta mai mult de 20% din suprafata totala declarata pentru plata.
 • b) Daca in ceea ce priveste o grupa de culturi, suprafata declarata pentru plata depaseste suprafata determinata cu un procent mai mare de 3% din suprafata determinata sau 2 ha, dar mai mica sau egala cu 20% din suprafata determinata, plata se calculeaza pe baza suprafetei determinate, din care se scade dublul diferentei constatate.
 • c) Daca suprafata declarata pentru plata depaseste suprafata determinata cu un procent mai mare de 20% din suprafata determinata, pentru anul in cauza nu se acorda nicio plata pentru grupa de culturi in cauza.
 • d) Daca suprafata declarata pentru plata depaseste suprafata determinata cu un procent mai mare de 50% din suprafata determinata, fermierul este exclus de la plata pentru grupa de culturi in cauza si, in plus, acesta este sanctionat cu valoarea cuantumului ajutorului sau sprijinului care corespunde diferentei dintre suprafata declarata si suprafata determinata.

Sanctiuni administrative in ceea ce priveste animalele declarate – pentru pachetul 8

Sanctiunile administrative in ceea ce priveste animalele declarate pentru masurile de sprijin legate de animale se calculeaza pe baza efectivului de animale declarat in cererea unica de plata si a efectivului de animale determinat, pentru fiecare specie de animal.

Daca efectivul de animale declarat in cererea de sprijin depaseste efectivul de animale determinat, sprijinul se calculeaza in baza efectivului de animale determinat.

 • a) In cazul in care neconformitatile vizeaza maximum 3 animale, iar efectivul de animale declarat in cererea unica de plata depaseste efectivul de animale determinat, cuantumul sprijinului acordat se reduce cu un procentaj stabilit ca raport dintre de efectivul de animale declarat in cererea de sprijin pentru care s-au constatat neconformitati si efectivul de animale determinat pentru respectiva masura de sprijin, numit in continuare “procentaj stabilit”.
 • b) In cazul in care neconformitatile se refera la mai mult de 3 animale, cuantumul sprijinului la care are dreptul beneficiarul in cadrul masurii de sprijin se va reduce cu “procentajul stabilit” daca acest procentaj nu depaseste 10%.
 • c) In cazul in care neconformitatile se refera la mai mult de 3 animale, cuantumul sprijinului la care are dreptul beneficiarul in cadrul masurii de sprijin se va reduce cu de doua ori “procentajul stabilit” daca acest procentaj este mai mare de 10%, dar maximum 20%.
 • d) Daca “procentajul stabilit” depaseste 20% nu se acorda sprijin pentru respectiva masura de sprijin pentru anul in cauza.
 • e) Daca “procentajul stabilit” depaseste 50% nu se acorda sprijin pentru respectiva masura de sprijin pentru anul in cauza. Mai mult, beneficiarul este supus unei sanctiuni suplimentare in cuantum egal cu cel care corespunde diferentei dintre numarul animalelor declarate si numarul animalelor determinate.

B. Sanctiuni pentru nerespectarea conditiilor de eligibilitate, inclusiv a cerintelor specifice si a cerintelor de baza relevante angajamentelor

 • Se aplica o sanctiune de 5% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.
 • Se aplica o sanctiune de 20% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.
 • Se aplica o sanctiune de 50% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.
 • Se aplica o sanctiune de 75% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.
 • Se aplica o sanctiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe pachet.
 • Se aplica o sanctiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe pachet, iar, in plus, acesta este obligat sa returneze toti banii primiti pe pachetul respectiv pana in acel moment (pentru anii anteriori).
 • Se aplica o sanctiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe masura pe anul respectiv, iar, in plus, acesta este obligat sa returneze toti banii primiti pe pachetul respectiv pana in acel moment (pentru anii anteriori).
 • Se aplica o sanctiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe masura pe anul respectiv si, in plus, pentru anul urmator pe pachetul respectiv. Fermierul returneaza toti banii primiti pe pachetul respectiv pana la acel moment; in acest caz, se considera ca intentionat fermierul nu a respectat conditiile.

Pentru a afla toate detaliile privind sistemul de sanctiuni va recomandam sa cititi intregul proiect de lege publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE