Ce sanctiuni risca fermierii care incaseaza fonduri europene prin masura de Agro-mediu si clima

Facebook
Twitter

Dupa publicarea unor noi masuri prin care fermerii pot accesa fonduri europene, MADR a supus dezbaterii publice un proiect privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile nou implementate.

Fermierii care acceseaza sprijinul aferent masurii 10 – ,,Agro-mediu si clima’’ insa nu se supun conditiilor impuse in ghidul solicitantului risca diferite sanctiuni, in functie de gravitatea abaterii. In timp ce unele abateri de la regulament sunt catalogate drept ,,neglijenta’’ si nu atrag sanctiuni majore, cele considerate intentionate pot atrage repercusiuni grave.

– neglijenta presupune aplicarea unei reduceri din suma totala calculata fara penalitati, chiar daca acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sanctiuni, in cazul in care nerespectarea s-a datorat actiunii neintentionate a fermierului;

– intentia presupune prevederea de catre fermier a rezultatului faptei sale in conditiile in care fie urmareste producerea lui prin intermediul faptei, fie, desi nu il urmareste, accepta posibilitatea producerii acestui rezultat.

Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea in eroare cu buna- stiinta a autoritatilor cu atributii in verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false si orice alta incercare de frauda comisa in scopul obtinerii unor plati din fonduri europene nerambursabile.

Principalele categorii de sanctiuni pentru masura 10 – ,,Agro-mediu si clima’’

Exista 6 categorii de sanctiuni, care se aplica in urmatoarea ordine la suma de plata ramasa dupa etapa anterioara de sanctionare:

– sanctiuni pentru supradeclararea suprafetelor/sanctiuni administrative in ceea ce priveste animalele declarate;

– sanctiuni pentru nerespectarea conditiilor de eligibilitate generale, a cerintelor specifice si a cerintelor de baza relevante;

– sanctiuni pentru depunerea cu intarziere a cererii de plata;

– sanctiuni pentru nedeclararea tuturor suprafetelor;

– sanctiuni pentru nerespectarea ecoconditionalitatii;

– sanctiuni suplimentare.

Ce risca fermierii care se abat de la regulament

Fermierii care supradeclara suprafata de teren pentru care acceseaza sprijinul cu mai mult de 50% din suprafata reala (ex: detine 1 ha teren, declara 1,5 ha) vor fi exclusi de la plata pentru grupa de culturi in cauza si, in plus, acestia vor fi sanctionati cu valoarea cuantumului ajutorului sau sprijinului care corespunde diferentei dintre suprafata declarata si suprafata determinata.

Depunerea unei cereri de plata dupa data-limita stabilita atrage dupa sine o reducere de 1% pe zi lucratoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul daca cererea ar fi fost depusa in termenul stabilit. Daca perioada de intarziere depaseste 25 de zile calendaristice, cererea de plata este respinsa de la plata.

Daca suma suprafetelor parcelelor nedeclarate reprezinta un procent mai mare de 50% din suprafata totala declarata, beneficiarul va fi sanctionat cu un procent de 3%. In cazul in care diferenta dintre suprafata totala declarata in cererea de plata, pe de o parte, si suma dintre suprafata declarata si suprafata totala a parcelelor nedeclarate, pe de alta parte, este mai mica sau egala cu 3% din suprafata totala declarata, beneficiarul nu va fi sanctionat.

In cazul in care se constata nerespectarea de catre fermieri a cerintelor obligatorii, se vor aplica sanctiuni administrative in conformitate cu Sistemul de sanctiuni pentru nerespectarea normelor de ecoconditionalitate aprobat prin Ordinul MADR nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sanctiuni administrative pentru ecoconditionalitate aplicabil schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri incepand cu anul 2016.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE