septembrie 19, 2021

Ce sanctiuni pot primi fermierii care nu isi declara suprafetele de teren in mod corect

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care doresc sa adopte practici agricole prin care sa asigure protectia mediului inconjurator, sa mentina anumite habitate pentru speciile protejate dar si sa foloseasca norme de protectie a apei si solului pot accesa masura 10 – Agro-mediu si clima sau masura 11 – Agricultura ecologica.

Pentru masura de Agro-mediu si clima, fermierii pot primi 139 euro pe hectar in fiecare an iar pentru masura de Agricultura ecologica, agricultorii pot accesa un sprijin care porneste 293 euro/hectar pe an pentru culturi arabile pe terenuri agricole si ajunge la 530 euro/hectar pe an pentru culturile viticole.

Fermierii care solicita sprijin prin aceste masuri insa nu se supun conditiilor de eligibilitate impuse in ghidul solicitantului, risca anumite sanctiuni. Sanctiunile sunt impartite pe categorii si variaza, in functie de gravitatea abaterii. Iata ce risca fermierii care isi declara eronat suprafetele de teren.

Sanctiuni pentru nedeclararea tuturor suprafetelor

In cazul in care, pentru un anumit an, un fermier nu declara toate suprafetele, iar diferenta dintre suprafata totala declarata in cererea de plata, pe de o parte, si suma dintre suprafata declarata si suprafata totala a parcelelor nedeclarate, pe de alta parte, este mai mare de 3% din suprafata totala declarata, valoarea totala a platilor directe pe suprafata si/sau al sprijinului in cadrul masurilor de sprijin pe suprafata cuvenite fermierului pentru anul in care s-a constatat nedeclararea,se reduce cu pana la 3%, astfel:

– daca suma suprafetelor parcelelor redeclarate reprezinta un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafata totala declarata, fermierul va fi sanctionat cu un procent de 1%;

– daca suma suprafetelor parcelelor nedeclarate reprezinta un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafata totala declarata, fermierul va fi sanctionat cu un procent de 2%;

– daca suma suprafetelor parcelelor nedeclarate reprezinta un procent mai mare de 50% din suprafata totala declarata, fermierul va fi sanctionat cu un procent de 3%. In cazul in care diferenta dintre suprafata totala declarata in cererea de plata, pe de o parte, si suma dintre suprafata declarata si suprafata totala a parcelelor nedeclarate, pe de alta parte, este mai mica sau egala cu 3% din suprafata totala declarata, fermierul nu va fi sanctionat.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE