Ce investitii non-agricole puteti realiza cu bani europeni

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Antreprenorii pot dezvolta afaceri non-agricole in zonele rurale, cu o finantare maxima de pana la 70.000 euro, prin Submasura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale.

Submasura are ca scop in special, crearea de noi activitati neagricole pentru fermierii detinatori ai exploatatiilor agricole de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru intreprinzatorii din mediul rural care se incadreaza in categoria micro-intreprinderilor sau intreprinderilor mici, acordandu-se prioritate sectoarelor cu potential ridicat de dezvoltare identificate in Acordul de Parteneriat, in concordanta cu Strategia Nationala de Competitivitate.

Submasura vizeaza:

  • diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de micro-intreprinderi si intreprinderi mici in sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural;
  • incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale.

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul sub-masurii sunt:

• Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase (productie de combustibil din biomasa – ex : fabricare de peleti); industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;

• Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.), conform definitiei din capitolul 4.4.

• Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare in parcuri pentru rulote, camping si tabere, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structura de primire agro-turistica cu functiuni de cazare si servicii de alimentatie publica, servicii de catering, servicii de ghid turistic;

• Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc).

Conditiile de eligibilitate a sprijinului

Pentru a putea primi sprijin in cadrul sub-masurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
  • Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de afaceri pentru desfasurarea activitatilor neagricole;
  • Activitatea/activitatile propusa/propuse prin proiect trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin submasura 6.2;
  • Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural iar activitatea propusa prin proiect va fi desfasurata in spatiul rural.

Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel: 70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de finantare si 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Contractuluide finantare.

Sprijinul va fi in valoare de: 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism sau de 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE