Ce inseamna sa fii „fermier activ” si cum poate influenta acest lucru plata subventiilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Comisia Europeana intentioneaza in aceasta perioada sa aplice o serie noua de reglementari prin care sa se poata interpreta mai lax termenul de „fermier activ”, in sprijinul beneficiarilor de subventii europene. Pana la o decizie luata in acest sens, StiriAgricole.ro va reaminteste modul in care se interpreteaza in prezent termenul de „fermier activ” de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

Conform prevederilor art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarii platilor sunt fermierii activi, persoane fizice si/sau persoane juridice care desfasoara o activitate agricola in calitate de utilizatori ai suprafetelor de teren agricol si/sau detinatori legali de animale, potrivit legislatiei in vigoare.

In categoria beneficiarilor de plati se incadreaza si cooperativele agricole prevazute la art. 6 lit. e) din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si grupurile de producatori care desfasoara activitate agricola.

Fermierul care in anul anterior de plata a beneficiat de plati directe care nu au depasit cuantumul de 5.000 euro si care desfasoara cel putin o activitate agricola minima in cadrul exploatatiei sale, definita potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), d) si e) din O.U.G. nr. 3/2015, este fermier activ si poate beneficia de plati directe (sprijin cuplat).

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca fermierii pentru a dovedi calitatea de fermier activ sunt prevazute la art. 6 din O.U.G. nr. 3/2015 si in Cap. IV – Fermierul activ din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 5000 euro se pot inregistra la Oficiul National al Registrului Comertului ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, sau intreprinderi familiale conform O.U.G. nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care desfasoara o activitate agricola. Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau intreprinderile familiale, rezultate ca urmare a inregistrarii la Oficiul National al Registrului Comertului, se subroga in drepturi si obligatii persoanei fizice, in ceea ce priveste patrimoniul de afectatiune definit conform prevederilor art. 2 lit. j) din O.U.G. nr. 44/2008.

Fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 5000 euro si care nu se inregistreaza conform prevederilor de mai sus, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea urmatoarelor conditii (art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015):

  • – cuantumul anual total al platilor directe reprezinta cel putin 5% din veniturile sale totale obtinute din activitati neagricole in ultimul an fiscal, pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile sau,
  • – veniturile totale obtinute in cadrul exploatatiei din activitati agricole reprezinta cel putin o treime din veniturile totale obtinute in ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 5.000 euro sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului cu activitate agricola. In cazul in care din documentul de inregistrare la ONRC nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze dovezile verificabile din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015.

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care nu sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului trebuie sa furnizeze actul de infiintare din care sa reiasa activitatea agricola. In cazul in care din actul de infiintare nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze dovezile verificabile din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015.

Astfel, fermierii prevazuti la art. 6 alin. (4) si alin. (41) din O.U.G. nr. 3/2015 pot dovedi calitatea de fermier activ pe baza certificatului de inregistrare si/sau certificatului constatator eliberat/e de ONRC sau pe baza actului de infiintare/actului constitutiv/statutului.

Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 5000 euro si care gestioneaza aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apa, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport si terenuri destinate activitatilor de recreere, pot fi considerate fermier activ daca indeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015.

Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care gestioneaza firme/companii de constructii, administratori de paduri de stat/private, penitenciare, unitati administrativ-teritoriale: comune, municipii, orase, judete pot fi considerate fermier activ daca indeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015.

Fermierii care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 5.000 euro sunt fermieri activi daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 alin. (2) – (4) si (41 ) din OUG 3/2015 si daca din documentele depuse, respectiv certificatul de inregistrare si/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC sau actul de infiintare/actul constitutiv/statut reiese ca desfasoara activitate agricola. Lista codurilor CAEN aferente activitatii agricole este prevazuta in anexa la Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea
Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, cu modificarile si completarile ulterioare, la Diviziunea 01, grupele 011 – 016.

In acest sens, fermierii care nu se regasesc in prevederile art. 6 alin. (5) si (6) din O.U.G. nr. 3/2015, dar care au cel putin un cod CAEN (principal sau secundar) de activitate agricola, sunt fermieri activi si nu trebuie sa prezinte dovezile verificabile prevazute la art. 6 alin. (5) lit. a) si b) din ordonanta.

Fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plata in anul anterior, calculul estimat al platilor directe depasind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ prin inregistrare la ONRC ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, sau ca persoane juridice, care desfasoara o activitate agricola. Fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plata in anul anterior, calculul estimat al platilor directe depasind plafonul de 5.000 euro, care nu se inregistreaza la ONRC, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 3/2015 art. 6 alin.(3), trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art.6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015.

Fermierii persoane juridice care nu au depus cereri unice de plata in anul anterior, calculul estimat al platilor directe depasind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) si (41 ) din OUG 3/2015, respectiv:

  • – sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului cu activitate agricola (au cod CAEN principal sau secundar). In cazul in care, din inregistrarea la ONRC nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art.6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015;
  • – fermierii care nu sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului trebuie sa furnizeze actul de infiintare din care sa reiasa activitatea agricola. In cazul in care din actul de infiintare nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art.6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015.

Fermierii persoane juridice, pentru a respecta conditia de fermier activ conform art. 22, alin. (4) din Ordinul MADR nr. 619/2015, trebuie sa prezinte la APIA, dar nu mai târziu de data limita de depunere a cererii unice de plata – declaratia privind sectorul zootehnic, dovezile verificabile pentru indeplinirea calitatii de fermier activ, potrivit Ghidului solicitantului ANTZ-SCZ 2016, redactat de APIA.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE