Ce fonduri europene vor putea accesa fermierii in lunile urmatoare

Facebook
Twitter

Fermierii romani vor putea accesa in lunile iulie si august noi masuri de finantare cu fonduri europene nerambursabile, prin PNDR. Printre cele mai asteptate submasuri se numara 6.2 – Sprijin pentru infiintarea activitatilor neagricole in zone rurale, submasura 9.1 – Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol, precum si submasura 6.5 – Schema pentru micii fermieri.

Iata calendarul orientativ realizat de Ministerul Agriculturii cu privire la urmatoarele submasuri PNDR care vor fi lansate in lunie urmatoare.

Luna iulie:

 • Submasura 1.1 „Sprijin pentru formarea profesionala si dobândirea de competente” – Apel nr. 1 Formare profesionala pentru beneficiarii M10 Lansare: 04-08.07.2016; Apel nr. 2 Formare profesionala pentru fermieri, in special beneficiarii SM6.1, SM 6.3 Lansare: 11-15.07.2016
 • Submasura 2.1 „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microintreprinderi si intreprinderile mici” – Consiliere acordata beneficiarilor care au angajamente de agromediu, tineri fermieri, ferme mici si beneficiarii ai SM 6.1 si SM 6.3. Lansare: 25-29.07.2016
 • Submasura 2.1 „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microintreprinderi si intreprinderile mici” – Consiliere pentru infiintarea si dezvoltarea formelor asociative ale fermierilor. Lansare: 25-29.07.2016
 • Submasura 4.3 „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” – componenta irigatii Lansare: 25-29.07.2016
 • Submasura 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” Lansare: 25-29.07.2016
 • Submasura 6.4 – „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” Lansare: 25-29.07.2016
 • Submasura 6.5 – Schema pentru micii fermieri, lansare: 25-29.07.2016
 • Submasura 7.2 minimis „Sprijin pentru investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica in domeniul educational si social”
  Lansare: 25-29.07.2016
 • Submasura 7.6 minimis „Sprijin acordat pentru stimularea investitiilor asociate conservarii patrimoniului si pentru mentinerea traditiilor si mostenirii spirituale” Lansare 25-29.07.2016
 • Submasura 8.1 Impaduriri si crearea de suprafete impadurite, Lansare 18-22.07.2016
 • Submasura 9.1 “Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol” Lansare: 04–08.07.2016
 • Submasura 9.1a “Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol” Lansare: 04-08.07.2016

Masuri PNDR care vor fi lansate in luna august:

 • Submasura 1.2. „Activitati demonstrative si actiuni de informare pentru fermieri” Lansare: 22-26.08.2016
 • Submasura 2.1 „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microintreprinderi si intreprinderile mici” – Consiliere elaborare si implementare plan de afaceri pentru microintreprinderi si intreprinderi mici din mediul rural si beneficiari ai SM 6.2 si SM 6.4 Lansare: 22-26.08.2016
 • Submasurile 4.2/4.2a scheme ajutor de stat GBER – “Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii, pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole” si „Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii, inclusiv in sectorul pomicol pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole” Lansare: 08-12.08.2016
 • Submasura 4.3 – schema ajutor de stat ABER (drumuri forestiere) – „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” – componenta drumuri acces silvic Lansare: 15–19.08.2016
 • Submasura 16.1 “Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse” Lansare 15–19.08.2016
 • Submasura 16.1a – “Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse si procese in sectorul pomicol” Lansare: 15-19.08.2016

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE