Ce fermieri mici vor face parte din esantionul de control

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

 

Chiar daca esantionul de control pentru acordarea platilor directe APIA este format in general din fermieri mari, iata ca Ministerul Agriculturii schimba regulile. Mai exact, agricultorii care sunt exclusi din schema dedicata micilor fermieri vor intra automat in esantionul de control pe teren, in urmatorul an, conform unui proiect de lege publicat pe site-ul MADR.

„La articolul 90, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (3) Fermierii inclusi in schema pentru micii fermieri pentru care, intr-un an ulterior anului 2015, cuantumul platilor directe depaseste 1250 euro, sunt exclusi din schema pentru micii fermieri. Acesti fermieri vor face parte din esantionul de control pe teren al anului urmator de cerere”, este textul de lege care urmeaza sa fie stipulat, daca va fi aprobat, in cadrul Ordinului 619/2015.

Agricultorii care detin suprafete pana in 5 hectare au incepand de anul acesta posibilitatea sa-si arendeze terenul, conform Submasura 6.5 – Schema pentru micii fermieri.

Masura de finantare va putea fi accesata doar de catre agricultorii care au fost inclusi cel putin un an in Schema Simplificata pentru Micii Fermieri din cadrul Pilonului I (campania 2015) aferenta Cererii unice de finantare de la APIA.

Solicitanti eligibili ai submasurii 6.5 – Schema pentru micii fermieri

Solicitantii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

 • sa fie persoane fizice sau juridice romane;
 • sa actioneze in nume propriu;
 • sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare;
 • sa fii aplicat cel putin un an Schema simplificata pentru micii fermieri din Pilonul I;
 • sa detina in proprietate terenul/animalele ce urmeaza a fi transferate;
 • sa se angajeze sa transfere definitiv catre alt fermier intreaga exploatatie (detinuta in proprietate) si drepturile de plata corespunzatoare;
 • sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in orice etapa de derulare a proiectului.

Contractele de arenda care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si sa fie valabile pentru o perioada de minim 20 de ani incepand cu anul depunerii cererii de finantare, se noteaza in varianta consultativa a Ghidului solicitantului.

Conditii de eligibilitate pentru Submasura 6.5 „Schema pentru micii fermieri”

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.5, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fi aplicat cel putin un an Schema simplificata pentru micii fermieri din Pilonul I. Fermierii care au fost exclusi de la plata in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I in anul precedent celui in care a transferat exploatatia nu sunt eligibili in cadrul acestei submasuri. Fermierii care s-au retras din schema simplificata pentru micii fermieri in anul 2015, nu mai au posibilitatea de a accesa Submasura 6.5 in anul 2016.
 • sa detina in proprietate terenul ce urmeaza a fi transferat
 • sa transfere definitiv catre alt fermier intreaga sa exploatatie si drepturile de plata corespunzatoare
 • contractul de transfer definitiv al terenului, nu poate fi reziliat de nici una din parti, mai devreme de durata minima de 20 de ani.

Transferul definitiv al intregii exploatatii se poate face:

 • prin vanzare, in baza unui contract de vanzare – cumparare;
 • prin arendare, in baza unui contract de arenda, valabil pe o perioada de minim 20 de ani incepand cu anul depunerii cererii de finantare

Criteriile pe baza carora sunt selectionate proiectele

Principiul dimensiunii exploatatiei transferate, prin prioritizarea celor mai mari exploatatii

 • Dimensiunea exploatatiei ce urmeaza a fi transferata este de peste 4 ha – 25p
 • Dimensiunea exploatatiei ce urmeaza a fi transferata este intre 2 si 4 ha – 10p

Principiul comasarii exploatatiilor

 • Exploatatia ce urmeaza a fi transferata va fi preluata de o cooperativa agricola – 30 p
 • Exploatatia ce urmeaza a fi transferata va fi preluata de un beneficiar al sprijinului financiar nerambursabil care a accesat sprijin prin submasura 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau de catre un beneficiar care a accesat sprijin prin submasura 6.3 “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” – 20 p
 • Exploatatia ce urmeaza a fi transferata va fi preluata de catre un vecin si va fi comasata in exploatatia agricola a acestuia – 15 p

Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate

 • Exploatatia cedata se afla intr-o zona cu potential ridicat – 10p
 • Exploatatia cedata se afla intr-o zona cu potential mediu – 5p

Principiul dreptului real de proprietate

 • Solicitantul transfera intreaga exploatatie catre alt beneficiar prin contract de vanzare-cumparare – 35p

Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul public nerambursabil se acorda anual, incepand cu data transferului si pana la data de 31.12.2020 si reprezinta 120% din suma anuala calculata a sprijinului pe care beneficiarul a primit-o in ultimul an in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I.

Toate criteriile de eligibilitate devin obligatorii pentru mentinerea sprijinului pe toata perioada de valabilitate a Contractului de Finantare.

In cazul nerespectarii criteriilor de eligibilitate se va recupera integral valoarea totala a ajutorului financiar nerambursabil platit si se va rezilia Contractul de Finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE