Ce criterii de selectie foloseste AFIR pentru proiectele 6.3 – Sprijin pentru fermele mici

Facebook
Twitter

Agricultorii care intentioneaza sa acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea fermelor mici este important sa stie criteriile pe baza carora Agentia de Finantare va selecta proiectele PNDR.

Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (evaluare/ prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor.

Pentru aceasta submasura pragul minim este de 15 de puncte si reprezinta punctajul minim sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finantare.

Cererile de finantare care au punctajul estimat (evaluare/ prescoring) mai mic decat pragul de calitate lunarvor avea statutul de cereri neconforme. Pentru a putea intra in etapa de selectie, cererile de finantare pot fi depuse numai in luna aferenta pragului de calitate in care acestea se incadreaza.

Este important ca inainte de depunerea Cererii de finantare, solicitantul sa identifice, obiectiv, punctajul estimat (evaluare, prescoring) pe care acesta il intruneste si pe care sa il mentioneze in Cererea de finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar” si in Planul de afaceri si sectiunea III – Descrierea principiilor de selctie indeplinite.

1. Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol (in functie de nivelul de educatie si/sau calificare in domeniul agricol)

Solicitantul a absolvit cu diploma de studii superioare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara – 20p

Solicitantul a absolvit studii postliceale si/ sau liceale in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara – 15p

Solicitantul prezinta dovada urmarii unui curs de calificare de minimum Nivel I in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara finalizat cu un certificat de competente profesionale eliberat de un furnizor de formare profesionala a adultilor recunoscut de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) sau recunoasterea de catre un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale autorizat ANC a competentelor dobandite ca urmare a experientei profesionale – 10p

Solicitantul prezinta dovada de absolvire a unor cursuri de initiere/instruire/ specializare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara, care nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC si presupune un numar de ore sub numarul de ore aferent Nivelului I de calificare profesionala – 5p

Principiul sectorului prioritar care vizeaza sectorul zootehnic (bovine, apicultura, ovine si caprine) si vegetal (legumicultura, inclusiv productia de material saditor, pomicultura si productia de seminte)

Legumicultura (se refera atat la legumele in camp cat si la cele in spatii protejate, inclusiv ciupercariile din spatiile climatizate), se accepta si producere de material saditor/ samanta de legume – 15p

Producere de samanta/ material saditor (inclusiv pentru pepiniere pomicole si viticole) – cu exceptia celor pentru legumicultura – 12p

Pomicultura, exceptand pepinierele pomicole – 10p

Bovine – 15p

Apicultura – 12p

Ovine si caprine – 10p

Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate

Proiectul este implementat intr-o zona cu potential ridicat – 30p

Proiectul este implementat intr-o zona cu potential mediu – 25p

Principiul fermelor de familie

Prioritizarea fermelor de familie conform definitiei cuprinsa in PNDR 2014-2020 si care se incadreaza in dimensiunea fermei mici (4.000 – 11.999 € S.O.) – 30p

Principiul raselor/soiurilor autohtone

Solicitantul demonstreaza ca detine/ dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul Planului de afaceri ca va pastra/ dezvolta, pe toata durata de implementare a acestuia, nucleul de rase indigene, respectiv soiuri autohtone (indiferent de ponderea acestora masurata in S.O.*) – 5p

Sprijinul nerambursabil pentru Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici este de 15.000 Euro si se acorda in doua transe astfel 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare.

Sprijinul se va acorda pe o perioada de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE