Ce conditii trebuie sa respectam pentru a beneficia de sprijinul pentru fermele mici

Facebook
Twitter

Prin Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, detinatorii unor exploatatii de mici dimensiuni pot accesa un sprijin de 15.000 de euro, total nerambursabil. Sprijinul se va acorda fermierilor pe o perioada de maximum 3 ani, sau 5 ani in cazul investitiilor din sectorul pomicol.

Acordarea sumei propriu-zise se va efectua in doua transe, 75% din cuantumul ajutorului fiind acordat la semnarea Deciziei de Finantare si 25% atunci cand se poate verifica implementarea corecta a planului de afaceri, insa nu mai tarziu de 3 ani sau 5 ani pentru sectorul pomicol.

Pentru a evita orice eveniment neplacut si pentru a se asigura ca va primi sprijinul integral, beneficiarul trebuie sa indeplineasca anumite conditii obligatorii, legate de implementarea corecta a Planului de afaceri.

Conditii obligatorii pentru acordarea integrala a sprijinului

Beneficiarul va trebui sa-si comercializeze productia proprie, in procent de minim 20% din valoarea primei transe (ex. daca prima transa primita are valoarea de 10.000 euro, va trebui sa comercializam produse in valoare de minim 2.000 euro). Comercializarea produselor va trebui dovedita prin documente justificative.

Respectarea normelor de mediu si infiintarea platformelor de gestionare a gunoiului de grajd, in cazul in care exploatatia are ca obiect de activitate cresterea animalelor. Daca exploatatia noastra dispune deja de o platforma de gestionare a gunoiului de grajd conforma cu directivele europene, acest lucru va trebui mentionat in Planul de afaceri.

Solicitantul va trebui sa-si stabileasca domiciliul sau sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) in care exploatatia este inregistrata. Daca fermierul este incadrat intr-o activitate salarizata, in termen de maximum 9 luni de la semnarea Deciziei de finantare, locul de munca al acestuia trebuie sa fie in acelasi UAT in care este inregistrata exploatatia.

Masuri luate de AFIR atunci cand beneficiarul nu respecta conditiile impuse

Atunci cand AFIR sesizeaza ca beneficiarul nu indeplineste conditiile de implementare corecta din Planul de afaceri, ca nu respecta conditiile de eligibilitate sau celelalte obiective prevazute in act, autoritatea va lua urmatoarele masuri:

– In cazul in care beneficiarul nu a realizat nici macar un obiectiv din cele prevazute in Planul de afaceri, AFIR va dispune recuperarea integrala a ajutorului financiar platit si va suspenda acordarea celei de-a doua transe a sprijinului;

– In cazul in care beneficiarul realizeaza obiectivele obligatorii insa nu indeplineste obiectivele suplimentare, AFIR va efectua doar plata partiala a sprijinului, proportionala cu ponderea obiectivului nerealizat. Suma aferenta se va retine din transa a doua a sprijinului sau in cazul in care cuantumul este mai mare de valoarea transei secunde, restul va fi recuperat de la beneficiar.

Conform AFIR, toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze in cadrul Planului de afaceri devin activitati obligatorii pentru mentinerea sprijinului pe toata durata de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE