septembrie 30, 2022

Cati bani pot incasa fermierii care se organizeaza in grupuri de producatori

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Prin Submasura 9.1 – Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol, fermierii care se organizeaza in cooperative pot primi pana la 100.000 euro pe an. Sprijinul se va acorda in 5 transe, pe o perioada ce nu poate depasi 5 ani de la data la care grupul respectiv de producatori a fost recunoscut oficial.

Banii se vor acorda ca procent din valoarea productiei comercializate anual de catre grup, insa in primul an, sprijinul se va acorda in functie de valoarea productiei comercializate de fiecare membru al grupului nou infiintat in ultimii trei ani. Astfel, grupul de producatori va primi un procent de 10% din media anuala a productiilor tuturor membrilor sai, in primul an.

Pentru ca sprijinul ,,Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol’’ este unul forfetar si degresiv, beneficiarii vor primi banii in 5 transe anuale, fiecare transa neputand sa depaseasca suma de 100.000 euro pe an. Procentual, in primul an beneficiarii vor primi 10% din valoarea productiei, in al doilea an 8%, in al treilea an 6%, in al patrulea an 5% iar in al cincelea an 4%.

Documente necesare pentru intocmirea cererii de finantare

Pentru a contracta acest sprijin, grupul de producatori va trebui sa depuna un dosar de finantare care sa contina o serie de documente. Lipsa oricarui dintre aceste documente poate duce la respingerea dosarului si efectiv la imposibilitatea de a mai contracta sprijinul. Iata care sunt documentele:

– Certificatul de inregistrare eliberat de Registrul Comertului sau certificat de inscriere in registrul asociatiilor si fundatiilor, eliberat de Judecatorie;

– Statutul grupului de producatori;

– O lista cu membrii grupului de producatori;

– Copia actului de identitate a reprezentantului legal (reprezentantul legal al grupului se alege de catre membrii);

– Adresa emisa de banca sau de trezorerie cu datele de identificare si cu numarul contului;

– Documente care sa dovedeasca productia comercializata de membrii, in ultimii 3 ani de la aderarea la grup (se accepta bonuri fiscale, facturi sau bilanturi);

– Documente financiare care sa ateste categoria de IMM a grupului (bilant, contul de profit si pierderi, formularele 30 si 40 din anul precedent al depunerii proiectului);

– In cazul in care nu se pot depune aceste formulare, se poate completa o declaratie pe proprie raspundere privind statutul de IMM al grupului;

– Certificate care sa dovedeasca lipsa datoriilor restante fiscale si sociale ale membrilor grupului;

– Cazier judiciar.

In cazuri speciale, beneficiarilor li se pot solicita si alte documente justificative, in scopul sustinerii Cererii de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE