septembrie 19, 2021

Cât au de plătit fermierii în contul normelor de venit

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Direcțiile pentru Agricultură au publicat normele de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din exploatarea terenurilor agricole în anul 2015.

Codul Fiscal prevede că venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit, care se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine.

Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

Contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.

Astfel, Direcția pentru Agricultură Bacău a publicat normele de venit, după cum urmează:

 • Cereale: 161 lei/ ha;
 • Plante oleaginoase: 321 lei/ ha;
 • Cartof: 1.317 lei/ ha;
 • Sfecla de zahar: 628 lei/ ha;
 • Tutun: 1.060 lei/ ha;
 • Legume în câmp: 1.217 lei/ ha;
 • Legume în solarii: 2.293 lei/ ha;
 • Leguminoase pentru boabe: 553 lei/ ha;
 • Pomi pe rod: 1.730 lei/ ha;
 • Vie pe rod: 708/ ha;
 • Arbuști: 1.250 lei/ ha;
 • Flori și plante ornamentale: 9.678 lei/ ha;
 • Vaci și bivolițe: 252 lei/cap animal;
 • Ovine si caprine: 24 lei/cap animal;
 • Porci pentru îngrășat: 38 lei/cap animal;
 • Păsări de curte: 2,1 lei/cap animal;
 • Familii de albine: 25 lei/fam. de albine

De asemenea, și Direcția pentru Agricultură Bihor a afișat normele de venit, după cum urmează:

 • Cereale – 425 lei/ ha
 • Plante oleaginoase – 440 lei/ ha
 • Cartofi – 2.676 lei/ ha
 • Sfeclă de zahăr – 645 lei/ ha
 • Tutun – 1.030 lei/ ha
 • Hamei pe rod – 1.483 lei/ ha
 • Legume în câmp – 2.210 lei/ ha
 • Legume în spații protejate – 4.895 lei/ ha
 • Leguminoase pentru boabe – 910 lei/ ha
 • Pomi pe rod – 3.510 lei/ ha
 • Vii pe rod – 1.345 lei/ ha
 • Arbuști fructiferi – 1.325 lei/ ha
 • Flori și plante ornamentale – 11.834 lei/ ha
 • Vaci – 420 lei /cap animal

 • Bivolițe – 305 lei /cap animal
 • Oi – 40 lei /cap animal
 • Capre – 40 lei /cap animal
 • Porci pentru îngrășat – 60 lei /cap animal
 • Albine – 65 lei /fam. de albine
 • Păsări de curte – 2 lei /cap animal

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE