Cartea Albă a Agriculturii sau lecția franceză de agricultură

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Camera Franceză de Comerț și Industrie din România (CCIFER), Ambasada Franței în România și Secția română a Consilierilor pentru Comerț Exterior ai Franței au prezentat pe 31 octombrie un set de 29 propuneri, reunite în Cartea Albă a Agriculturii. 

Documentul este rezultatul unui dialog public-privat și dorește să contribuie la dezvoltarea unei agriculturi românești moderne și durabile.

Cele 29 de propuneri sunt grupate în cinci domenii cheie, după cum urmează:

 • politici publice agricole,
 • fiscalitate și finanțări,
 • drept comercial,
 • drept social;
 • resurse umane;
 • cercetare.

Cartea Albă a Agriculturii vizează „promovarea unui fond funciar performant, a unei întreprinderi agricole dinamice, a unei gestiuni economice facile, a unor filiere agro-alimentare accesibile, a unei mâini de lucru instruite și competitive, a unui sector de cercetare inovant și rentabil” a declarat Bruno Roche, președintele CCIFER.

Printre recomandările cu privire la politicile publice agricole se numără:

 • organizarea comasării parcelelor agricole,
 • implementarea unui cadastru agricol generalizat,
 • protejarea fondului funciar împotriva distrugerii ireversibile a terenurilor agricole,
 • dezvoltarea sistemelor de irigații,
 • încurajarea reconstituirii perdelelor forestiere,
 • încurajarea mutualizării mijloacelor de producție,
 • integrarea producției agricole în filiere,
 • simplificarea regulilor privind trasabilitatea produselor agro-alimentare.

„Cultura mare, printr-un fond funciar viabil din punct de vedere agronomic și economic, poate constitui baza de plecare a României în drumul său de la statutul de mare exportator de materii prime brute agricole spre calitatea mult râvnită de procesator și integrator, pentru a reține local mai multă valoare adăugată și a da posibilitatea agriculturii românești să investească și să se dezvolte prin forțe proprii, în contextul competitiv european și mondial”, apreciază Florin Constantin, liderul Grupului de Lucru din cadrul CCIFER.

La rândul său, Philippe Gustin, ambasadorul Franței în România, a precizat, la evenimentul de lansare al Cărții Albe a Agriculturii, că „miza României rezidă în apariția unei economii rurale viabile și a unei amenajări teritoriale coerente”.

Printre domeniile care pot aduce plus valoare se numără și agricultura ecologică.

„Există deja numeroase sectoare ale agriculturii românești care se remarcă la nivel european și mondial, precum agricultura ecologică, sectorul vinurilor sau apicultura. Potențialul productiv al solurilor noastre este însă principalul atu în vederea dezvoltării agriculturii românești”, a declarat Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale.

Cartea Albă a Agriculturii a fost lansată în cadrul celei de-a XVIII-a ediție a târgului internațional Indagra și prezentată în cadrul unui eveniment organizat în prezenta autorităților, societăților din sectorul agricol și a membrilor Grupului de lucru agri-agro din cadrul CCIFER.

Ce propune Cartea Albă a Agriculturii:

POLITICI PUBLICE AGRICOLE :

 1. Organizarea comasării parcelelor  agricole
 2. Implementarea unui cadastru agricol generalizat
 3. Protejarea fondului funciar împotriva distrugerii ireversibile a terenurilor agricole
 4. Dezvoltarea sistemelor de irigatii și crearea unei agenții guvernamentale de control al apei
 5. Încurajarea reconstituirii perdelelor forestiere
 6. Consolidarea ponderii ipotecare a fondului funciar ca bază de garanție pentru creditele agricole de campanie și de investiții. Reducerea rezervelor obligatorii ale băncilor, la BNR cu valoarea creditelor acordate pentru agricultură
 7. Consolidarea regimului juridic al contractelor de închiriere, concesiune și de arendă
 8. Încurajarea performanței tehnice și economice a fermelor prin intermediul unor programe naționale de sprijin.
 9. Încurajarea mutualizării mijloacelor de producție și integrarea producției agricole în filiere
 10. Favorizarea apariției unor indici locali de cotație a prețurilor principalelor materii prime agricole
 11. Definirea în legislație a unor obligații tehnice precise în ceea ce privește respectarea rotației culturilor
 12. Simplificarea regulilor privind trasabilitatea produselor agroalimentare

FISCALITATE ȘI FINANȚĂRI

 1. Extinderea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA pe întregul lanț de valoarea monte-aval și pentru toate filierele alimentelor de bază
 2. Punerea în aplicare a dispozițiilor legale în materie de termene de plată
 3. Ameliorarea trasabilității și calității produselor agro-alimentare prin reduceri fiscale sau alte avantaje fiscale directe
 4. Dezvoltarea de Centre private autorizate care să pună la dispoziție servicii multiple în materie de consultanță
 5. Scutirea fiscală a remunerațiilor pentru studenții universităților agricole
 6. Generalizarea posibilității pentru societățile din sectorul agricol de a opta pentru un exercițiu financiar și fiscal anual armonizat cu Campania agricolă
 7. Accelerarea constituirii unui Fond guvernamental de garanții agricole
 8. Crearea unui Fond guvernamental pentru investiții agricole

DREPT COMERCIAL

 1. Definirea unei noi forme juridice statutare de organizare dedicate exploatațiilor agricole
 2. Simplificarea obligațiilor contabile si adoptarea unor politici sociale și fiscale
 3. Standardizarea și simplificarea contractelor de vânzare (colectare) a recoltei între fermieri și comercianții profesioniști

DREPT SOCIAL ȘI RESURSE UMANE

 1. Definirea unei politici de resurse umane adaptate specificităților agriculturii
 2. Reînființarea și dotarea liceelor agricole din mediul rural
 3. Alinierea programelor academice ale universităților agricole la nevoile concrete ale întreprinderilor din sectorul agro-alimentar
 4. Introducerea de stagii obligatorii de lungă durată pentru studenții din ultimul an de studiu
 5. Încurajarea formării profesionale continue a fermierilor

CERCETARE

 1. Realinierea cercetării românești din sectorul de stat la nevoile concrete ale întreprinderilor.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE