Care sunt conditiile pentru a primi subventie APIA pentru depozitarea carnii de miel sau capra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L140, din data de 4 mai 2020, au fost publicate o serie de acte normative adoptate de catre Comisia Europeana in vederea optimizarii gestionarii anumitor activitati agricole specifice pe perioada in care pandemia de COVID-19 afecteaza statele membre UE.

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/595 al Comisiei, din 30 aprilie 2020 prevede ajutor pentru depozitarea privata a carnii proaspete și refrigerate de ovine și de caprine cu varsta mai mica de 12 luni, astfel cum se mentioneaza la articolul 17 primul paragraf litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Produse eligibile pentru a primi subventia APIA pentru depozitarea carnii de miel sau capra

In cazul carcaselor sau semicarcaselor de miel cu varsta mai mica de 12 luni, proaspete sau refrigerate, precum si a carcaselor sau semicarcaselor de capra cu varsta mai mica de 12 luni, proaspete sau refrigerate, valoarea ajutorului este de:

  • 866 de euro/tona pentru o perioada de depozitare de 90 de zile
  • 89 de euro/tona pentru o perioada de depozitare de 120 de zile
  • 915 euro/tona pentru o perioada de depozitare de 150 de zile

Pentru a beneficia de subventia APIA pentru depozitarea carnii de miel sau capra, carnea trebuie sa aiba o calitate comercializabila acceptabila și rezonabila și sa aiba originea in Uniune. Produsul trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in sectiunea III din anexa VI la Regulamentul delegat (UE) 2016/1238.

Subventia APIA pentru depozitarea carnii de miel sau capra se acorda numai pentru cantitatile de carne proaspata sau refrigerata care nu au fost inca depozitate.

Cererile de subventie APIA pentru depozitarea carnii de miel sau capra pot fi depuse incepand cu data de 7 mai 2020. Fiecare cerere trebuie sa se refere la produsele enumerate mai sus, cu indicarea codului NC relevant. Cantitatea minima eligibila pentru fiecare cerere de subventie APIA pentru depozitarea carnii de miel sau capra este de 5 tone.

Depozitarea contractuala se incheie in ziua precedenta datei retragerii din depozit. Ajutoarele pot fi acordate numai pentru o perioada de depozitare de 90, 120 sau 150 de zile.

La depunerea unei cereri de ajutor pentru produsele eligibile pentru subventia APIA pentru depozitarea carnii de miel sau capra, valoarea garantiei necesare este de 100 de euro/tona.

Formularul cererii de ajutor este disponibil pe pe site-ul APIA: www.apia.org.ro sau va fi pus la dispozitia solicitantilor de catre functionarii APIA prin mijloace electronice, in urma unei solicitari adresata pe adresa de e-mail: zootehnie.apia@apia.org.ro .

Dupa completare de catre solicitant, cererea de ajutor impreuna cu documentele atasate cererii si documentele privind constituirea garantiei vor fi scanate/fotografiate si vor fi transmise la APIA, pe adresa de e-mail: zootehnie.apia@apia.org.ro, impreuna cu dovada expedierii documentelor originale prin servicii de posta/curierat, sau vor fi depuse la Registratura APIA – Aparat Central, din B-dul. Carol I, nr. 17, sector 2, Bucuresti. Documentele semnate electronic se transmit tot la adresa de e-mail indicata mai sus.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE