Calendarul lucrarilor agricole pentru a nu pierde subventiile APIA

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care au angajamente de mediu pentru masura 10 – Agromediu si clima – Pachetul 3 „Pajiști importante pentru pasari”, subpachetul 3.2 – „Lanius minor și Falco vespertinus” trebuie sa respecte urmatorul calendar agricol pentru a nu subventiile APIA.

Pe tot parcursul anului

 • Ținerea evidentei lucrarilor agricole
 • Interzicerea utilizarii ingrașamintelor chimice și a pesticidelor
 • Interzicerea insamantarilor de suprafata/suprainsamantarilor (cu exceptia insamantarilor cu specii din flora locala pentru suprafete afectate accidental)
 • Interzicerea aratului și discuitului pajiștilor existente in ferma
 • Interzicerea deversarii directe sau a descarcarii pe teren a produselor ce conţin substanţe periculoase (conditie de baza relevanta – GAEC3)
 • Asigurarea unui nivel minim de paşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosit cel putin o data pe an (conditie de baza relevanta – GAEC 7.3). Pașunatul se va efectua cu max. 1 UVM/ha.

Ianuarie

 • Interzicerea aplicarii gunoiului de grajd in forma solida sau lichida (conditie de baza relevanta – SMR 1)

Februarie

 • Interzicerea aplicarii gunoiului de grajd in forma solida sau lichida (conditie de baza relevanta – SMR 1)

Martie

 • Depunerea cererii unice de plata incepand cu data de 1 martie
 • Depunerea documentelor ce fac dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor pana cel tarziu 10 octombrie a anului de campanie (aplicabile la nivel de masura). Acestea se depun inainte de efectuarea celei de-a II-a plaţi de catre fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului mai mari de 300 ha și inainte de efectuarea celei de-a III-a plaţi de catre fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului de pana la 300 ha.
 • Interzicerea aplicarii gunoiului de grajd in forma solida sau lichida ,pana la data de 15 martie (conditie de baza relevanta – SMR 1)
 • Posibilitatea utilizarii traditionale a gunoiului de grajd in forma solida sau lichida pana in echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha, incepand cu data de 16 martie.

Aprilie

 • Depunerea cererii unice de plata
 • Posibilitatea utilizarii traditionale a gunoiului de grajd in forma solida sau lichida pana in echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha

Mai

 • Depunerea cererii unice de plata pana la data de 15 mai. Începand cu data de 16 mai se mai poate depune cererea unica de plata cu penalitati de 1% pe zi de intarziere.
 • Posibilitatea utilizarii traditionale a gunoiului de grajd in forma solida sau lichida pana in echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha

Iunie

 • 11 iunie este data limita pana la care se mai poate depune cererea unica de plata cu penalitati de 1% pe zi de intarziere.
 • Cositul trebuie efectuat cel mai tarziu pana la data de 1 iulie. O banda necosita, lata de 3 m va fi lasata pe marginile fiecarei parcele.
 • Masa vegetala cosita trebuie adunata in maxim doua saptamani de la efectuarea cositului
 • Posibilitatea utilizarii traditionale a gunoiului de grajd in forma solida sau lichida pana in echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha

Iulie

 • Masa vegetala cosita trebuie adunata in maxim doua saptamani de la efectuarea cositului
 • Posibilitatea utilizarii traditionale a gunoiului de grajd in forma solida sau lichida pana in echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha

August

 • Posibilitatea utilizarii traditionale a gunoiului de grajd in forma solida sau lichida pana in echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha

Septembrie

 • Cosirea benzilor de 3 m latime lasate necosite pe marginile fiecarei parcele incepand cu data de 1 septembrie
 • Masa vegetala rezultata in urma cosirii benzii de 3 m trebuie adunata in maxim doua saptamani de la efectuarea cositului
 • Posibilitatea utilizarii traditionale a gunoiului de grajd in forma solida sau lichida pana in echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha

Octombrie

 • Incepand cu data de 1 octombrie este interzisa aplicarea gunoiului de grajd in forma lichida (conditie de baza relevanta – SMR 1)
 • 10 octombrie este data limita de depunere a documentelor ce fac dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor
 • 15 octombrie este data limita pentru efectuarea cositului benzii de 3 m lasata necosita. 30 octombrie este data limita pentru strangerea masei vegetale cosite.
 • Posibilitatea utilizarii traditionale a gunoiului de grajd in forma solida pana in echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha

Noiembrie

 • Interzicerea aplicarii gunoiului de grajd in forma solida sau lichida (conditie de baza relevanta – SMR 1)

Decembrie

 • Interzicerea aplicarii gunoiului de grajd in forma solida sau lichida (conditie de baza relevanta – SMR 1)

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE