Autorizațiile de folosire a pesticidelor nocive albinelor, sub lupă

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Până la 30 septembrie 2013, statele membre au obligația de a modifica sau de a retrage, atunci când este necesar, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, autorizaţiile existente pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin clotianidin, tiametoxam sau imidacloprid ca substanţe active.

Eventualele perioade de graţie acordate de statele membre în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 sunt cât mai scurte posibil şi expiră cel târziu la 30 noiembrie 2013.

Aceste măsuri au fost dispuse după publicarea, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 139 din 25 mai 2013 a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 485/2013 al Comisiei din 24 mai 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţelor active clotianidin, tiametoxam şi imidacloprid şi de interzicere a utilizării şi a vânzării seminţelor tratate cu produse de protecţie a plantelor care conţin aceste substanţe active.

În termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia va iniţia, fără întârzieri nejustificate, o revizuire a noilor informaţii ştiinţifice pe care le-a primit.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 485/2013 al Comisiei din 24 mai 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţelor active clotianidin, tiametoxam şi imidacloprid şi de interzicere a utilizării şi a vânzării seminţelor tratate cu produse de protecţie a plantelor care conţin aceste substanţe active, poate fi accesat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: www.madr.ro la secţiunea FitosanitarOmologare produse de protecţie a plantelor  –  Legislaţie omologare fitosanitar.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE