Autoritatea Naţională Fitosanitară. Guvernul României a adoptat Hotărârea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noii autorități

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Guvernul României a adoptat, în ședința din data de 29 decembrie 2014, Hotărârea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare, înființată prin preluarea Laboratorului Central Fitosanitar, a Agenției Naționale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a unităților fitosanitare din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care se desființează.

Actul normativ reglementează organizarea și funcționarea  Autorității Naționale Fitosanitare, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Astfel, prin înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare sunt vizate, în principal, următoarele aspecte:

  • întărirea controlului fitosanitar teritorial și vamal al plantelor, produselor vegetale și produselor de protecție a plantelor;
  • finanțarea din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat;
  • realizarea de  venituri proprii prin perceperea de taxe și tarife pentru serviciile prestate;
  • consolidarea sistemului de inspecție a echipamentelor de aplicare a produselor de protecție a plantelor;
  • consolidarea sistemelor de instruire și certificare pentru utilizatorii profesioniști, distribuitorii de produse de protecție a plantelor.

Autoritatea Națională Fitosanitară este autoritatea competentă de reglementare şi control în domeniul fitosanitar, respectiv, al organizării și funcționării sistemelor de protecție a plantelor, de omologare, comercializare, utilizare, și control al calității produselor de protecție a plantelor, al reziduurilor de pesticide în plante și produse vegetale precum  și al utilizării durabile a pesticidelor.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE